Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

M. Majerský: Problém Odkaliska Poša sa rieši už neprimerane dlho

Prešovský župan je za čo najrýchlejšie ukončenie prevádzky Odkaliska Poša

Tlačová správa

 

Zdravie občanov a životné prostredie vo Vranovskom okrese sú stále v ohrození. Prešovský župan apeluje na Vládu SR, aby pomohla regiónu tento problém vyriešiť.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský je za čo najrýchlejšie ukončenie prevádzky Odkaliska Poša. Za nevyhnutné považuje odstránenie a likvidáciu nebezpečných sudov s PCB látkami, následnú sanáciu a rekultiváciu oblasti. Pre urýchlené vyriešenie situácie zvolal ešte koncom roka 2018 mimoriadne stretnutie všetkých kompetentných strán.

„Problém Odkaliska Poša sa rieši už neprimerane dlho. Apelujem preto na Vládu SR, aby v tejto veci využila všetky dostupné možnosti, ktoré môžu pomôcť s odstránením environmentálnej záťaže vo Vranovskom okrese,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Za znepokojujúce považuje odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR (RÚVZ) a Slovenskej zdravotníckej univerzity. V okolí odkaliska totiž inštitúcie neodporúčajú žiadny domáci chov, vrátane konzumácie jeho produktov, lov rýb a poľovnej zvery určenej na konzumáciu. PCB látky sú toxického charakteru a obyvateľom Prešovského kraja môžu spôsobiť nemalé zdravotné problémy.

„Točíme sa v začarovanom kruhu, v ktorom nikto nechce niesť zodpovednosť za vzniknutý problém. Ak nenájdeme spoločné riešenie, situácia môže mať fatálne dôsledky. Ide o jednu z najväčších environmentálnych záťaží vo svete, preto by mala byť likvidácia odkaliska v záujme nás všetkých, vrátane štátu. Nezabúdajme, že tu nejde len o životné prostredie, ale aj o zdravie ľudí,“ upozornil Majerský.  

Podľa jeho slov by sa mala v prvom rade určiť povinná osoba zodpovedná za environmentálnu záťaž. Následne by sa malo pristúpiť k odstráneniu a likvidácii nebezpečných látok a zabráneniu dopadov na životné prostredie i zdravie obyvateľov.

***

V Prešove dňa 18. mája 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.01.2020 / Aktualizované: 19.05.2020 HoreTlačiť