Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Štartuje celoplošné testovanie v sociálnych zariadeniach

Kraj distribuuje 13 500 antigénových testov

Tlačová správa

V domovoch sociálnych služieb dnes spúšťajú testovanie certifikovanými antigénovými testami. Deje sa tak v zmysle celoplošných opatrení a usmernení rezortného ministerstva. 

Antigénové testy by mali mať k dispozícii všetci poskytovatelia sociálnych služieb na území kraja. Župa ich prijala zo Správy štátnych hmotných rezerv pre zhruba 200 subjektov.   

„Na tento účel sme v súčinnosti s ministerstvami v posledných dvoch dňoch distribuovali verejným i neverejným poskytovateľom 13 500 antigénových testov, ktorí doručili požiadavky. Zariadenia sociálnych služieb vykonávajú testovanie klientov i zamestnancov, ktorí sú aktuálne na pracovisku, vlastnými odbernými kapacitami v zmysle opatrení a nariadení  rezortného ministerstva,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Ako vyplýva z usmernení, certifikáty si poskytovatelia vyzdvihnú  oproti podpisu od armády Slovenskej republiky na odberných miestach alebo po dohode na inom mieste. Zvyšné, respektíve  nepoužité certifikáty budú vrátené na miesto, odkiaľ si ich poskytovateľ prevzal.

Prvé celoplošné testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb  sa uskutoční v priestoroch zariadení na to určených poskytovateľmi v termíne od piatku 29. októbra do nedele 1. novembra. Poskytovatelia pri testovaní postupujú v súlade s usmernením Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID – 19 aktualizovanom dňa 29.10.2020.

Testovanie  budú vykonávať kvalifikované  osoby  za prísnych hygienicko-epidemiologických kritérií. Po uskutočnení testovania vydá zdravotník testovanej osobe certifikát, oznámenie o výsledku testovania a zaznamená ich do reportovacieho systému uvedeného v usmernení.

***

V Prešove dňa 30. októbra 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.10.2020 / Aktualizované: 03.11.2020 HoreTlačiť