Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Múzeá a galérie v PSK sprístupnili svoje expozície prostredníctvom virtuálnych prehliadok

Organizácie zverejnili aj mnohé zbierkové predmety

Tlačová správa

Výstavy, interiér i exteriér štyroch kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si môžu záujemcovia počas pandémie pozrieť virtuálne. K dispozícii je viac ako desať prehliadok.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) môžu záujemcovia aktuálne navštíviť aspoň virtuálne. Službu virtuálnej prehliadky na svojich internetových stránkach ponúkajú štyri kultúrne zariadenia. A to konkrétne Hrad Stará Ľubovňa, Kežmarský hrad, Tatranská galéria v Poprade a Šarišská galéria v Prešove.

Návštevníci sa môžu prejsť prostredníctvom počítača po nádvorí Hradu Ľubovňa. Na Kežmarskom hrade zas môžu vidieť interiér hradu, múzeum bytovej kultúry, ale aj výstavnú sieň.

Na webovej stránke Tatranskej galérii v Poprade sú pre návštevníkov k dispozícii virtuálne prehliadky piatich výstav významných umelcov - Miroslava Cipára, Viktora Freša, Eduarda Ovčáčka, Ladislava Mednyánszkého a riaditeľky galérie Anny Ondrušekovej. Šiesta výstava diel Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej „Magické svety“ by mala pribudnúť na webovej stránke galérie v najbližších dňoch.

Službu virtuálnej prehliadky štyroch výstav ponúka aj Šarišská galéria v Prešove. Milovníci umenia môžu nahliadnuť do expozície Štefana Hudáka, Štefana L. Kostelníčka, Dušana Scholtza a Andyho Warhola.

Väčšiu časť zbierky Andyho Warhola môžu záujemcovia vidieť prostredníctvom videa, ktoré zverejnilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na svojom youtube kanáli.

Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zverejňujú prostredníctvom svojich webových stránok a sociálnych sietí aj významné zbierkové predmety. V zbierkovom fonde Krajského múzea v Prešove sa nachádza vyše 100-tisíc kusov zbierkových predmetov. O tie najzaujímavejšie sa múzeum pravidelne delí na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

V sprístupňovaní fotografií vzácnych artefaktov bude pokračovať aj naďalej. K fotografiám v blízkej dobe pribudnú reportáže so zaujímavými osobnosťami a videospoty, v ktorých múzejníci priblížia svoju prácu v múzeu.

Vihorlatské múzeum v Humennom spúšťa online projekt určený širokej verejnosti so zacielením na pomoc učiteľom, rodičom a školopovinným deťom a mládeži s názvom „Múzeum na doma“. Na svojej oficiálnej facebookovej a webovej stránke postupne sprístupní verejnosti netradičné pohľady do múzejných expozícií a pripraví online aktivity na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, etnografie a environmentálnych tém.

Zaujímavosti o múzeu, meste Kežmarok a jeho významných osobnostiach odhaľujú „Príbehy predmetov“, ktoré Múzeum v Kežmarku pravidelne zverejňuje na svojej internetovej stránke. Sériu článkov pod názvom „Príbeh zbierky“ o zbierkových predmetoch múzea od ich nadobudnutia až po inštaláciu v expozícii uverejňuje aj Ľubovnianske múzeum na svojom webom sídle. Všetky aktuálne informácie o aktivitách múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK nájdu záujemcovia na ich facebookových stránkach.

***

Virtuálne prehliadky kultúrnych zariadení PSK

Hrad Stará Ľubovňa – https://www.hradlubovna.sk/sk/kontakty/

Kežmarský hrad - https://www.kezmarok.com/#VirtualnaPrehliadka

Tatranská galéria v Poprade - http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=140541

Šarišská galéria v Prešove - https://sarisskagaleria.sk/virtualne-prehliadky/

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - https://www.youtube.com/watch?v=HQXcAglAAsU&feature=share&fbclid=IwAR3hKEyJC9_v6yfhRswWB2ADPmvILDmYaRz6_naioaqq6iH-cSy6g5T6EoQ

***

V Prešove, dňa 3. apríla 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.04.2020 / Aktualizované: 03.04.2020 HoreTlačiť