Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ľubovnianska nemocnica, n.o. informuje o obnovení činnosti  

Informácie pre verejnosť

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

AMBULANCIE ĽN, n.o.:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť poskytované služby našich ambulancií. Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle 052/4317111 v čase od 7.30 do 14.30. Počas telefonického rozhovoru Vám bude odobraná anamnéza a stanovený presný termín návštevy ambulancie. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.

RDG PRACOVISKO:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok)  sa budú opäť poskytovať služby RDG pracoviska (vrátane preventívnych vyšetrení). Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať (platí to aj v prípade ak ste mali pred koronakrízou dohodnutý termín) na tel. čísle 052/4317283 pre MR vyšetrenia a 052/4317291 pre ostatné RDG vyšetrenia v čase od 7.30 do 14.30. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.

OPERAČNÉ VÝKONY:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť realizované plánované operačné výkony pri dodržaní podmienok uvedených v klinickom protokole o operačných a intervenčných výkonoch. Budú sa realizovať neodkladné a stredne naliehavé (stavy odložiteľné do 3 mesiacov) operačné výkony.

Povinnosti pre pacienta:

 • absolvovať 14 dňovú domácu karanténu v rámci ktorej si musí denne monitorovať svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov)
 • preukázať sa negatívnym testom na COVID -19 nie starším ako 96 hod. Test na COVID – 19 Vám bude realizovaný bezplatne v rámci predoperačného vyšetrenia.
 • predložiť čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

NÁVŠTEVY NA ODDELENIACH:

od 13.5.2020 (t.j. streda) sa udeľuje výnimka zo zákazu návštev v týchto prípadoch:
• Lôžkové oddelenia pre dospelých:
je možná návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia súčasne dvoma blízkymi osobami, návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí, jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice.

• Lôžkové oddelenia pre deti:
sprievod detského pacienta podľa aktuálnych priestorových a organizačných možností oddelenia.

Výnimky z návštev neplatia pre:

• osoby mladšie ako 16 rokov,
• rizikové skupiny osôb: vek nad 65 rokov,
• osoby s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti,
• potvrdené prípady ochorenia COVID-19,
• osoby v karanténe,
• osoby vykazujúce respiračné príznaky.

O ďalšom vývoji Vás budeme aktuálne informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť.

***

Facebook

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.01.2020 / Aktualizované: 19.05.2020 HoreTlačiť