Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V Pieninách kraj opraví takmer 22 kilometrov ciest

Modernizujú sa viaceré úseky v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa

Tlačová správa

 

V rámci cezhraničnej spolupráce sa v týchto dňoch rozbieha modernizácia cestných úsekov v Pieninskom národnom parku. Zlepšiť má parametre dopravy medzi Slovenskom a Poľskom a vytvoriť podmienky pre lepšiu dostupnosť atraktívneho územia na Zamagurí. Prešovský samosprávny kraj na túto investíciu získal prostriedky z európskych fondov vo výške 3,5 milióna eur.

Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa je  financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko  2014-2020. Jeho zámerom je  vytvoriť integrovanú dopravnú sieť, ktorá umožní rýchlejšiu a dostupnejšiu dopravu  v pohraničnej cestnej sieti.

„Celková hodnota projektu je 5,5 milióna eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje 3,5 miliónov eur. Modernizovať sa bude takmer 22 kilometrov ciest, ktoré by mali výrazne prispieť k lepšej dostupnosti a zvýšeniu atraktívnosti územia na Zamagurí nielen pre jeho obyvateľov, ale aj investorov a návštevníkov, ktorí do tejto lokality zavítajú,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v rámci odovzdania staveniska zmluvnému dodávateľovi spoločnosti Eurovia SK, a.s., ktoré sa konalo v utorok 13. mája v Červenom Kláštore.

Predmetom stavebných prác v Pieninských národných parkoch budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest II/542 Slovenská Ves - Spišská Stará Ves a II/543 Haligovce - Spišská Stará Ves. Zahŕňať majú rekonštrukciu mosta a priepustov, ako aj stabilizáciu ciest, pričom celkovo sa zrealizujú stavebné práce až na siedmich  stavebných objektoch. K zlepšeniu vybavenia a bezpečnosti cestnej komunikácie majú prispieť zvislé a vodorovné dopravné značenie, smerové koly, zvodidlá a  bezpečnostné elementy na priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor.

„Stavba sa bude realizovať v katastroch obcí Haligovce, Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Spišské Hanušovce a Matiašovce. Väčšinou pôjde o opravu povrchových krycích vrstiev, ktoré sú dnes už v nevyhovujúcom stave. Predpokladaný záver prác je naplánovaný na koniec októbra 2020,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Na 2. etapu projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov by mala nadväzovať tretia etapa. Tá predpokladá realizáciu na ceste  II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves ( úseku Hniezdne – Kamienka) v dĺžke 3,7 km s rozpočtovým nákladom približne 1,9 milióna eur.  „V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na túto akciu, ak budeme úspešní a prebehne tento proces bez pripomienok, zrejme začiatkom septembra tohto roku by sme vedeli otvárať ďalšiu stavbu v tomto regióne,“ doplnil na záver M. Horváth.

 

***

V Prešove dňa 14. mája 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria

 

 

Facebook

Publikované: 13.01.2020 / Aktualizované: 09.07.2020 HoreTlačiť