Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V obci Hertník majú novú kruhovú križovatku

Kraj zvyšuje bezpečnosť dopravy aj v malých obciach

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Správou a údržbou PSK v pondelok 11. mája oficiálne otvoril zrealizovanú kruhovú križovatku v obci Hertník v Bardejovskom okrese, a to v rámci rekonštrukcie cesty III/3493 Janovce – križovatka ciest III/3493 a 3491. Cena diela dosiahla sumu približne 215 000 eur.

„Kruhový objazd nebola veľká investičná akcia, ale keď pozrieme na bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v týchto obciach a v obci Hertník, sami potvrdia, že bola bytostne dôležitá, či už pre deti chodiace do školy, nákladné autá a autobusy, kde bola frekvencia a tým aj ohrozenosť ľudí vysoká,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.  

Ako dodal, projekt ukazuje to, že krajská samospráva  nepreferuje len tranzit a veľké stavby, ale že nezabúda ani menšie obce a ich obyvateľov. „Ide nám o zvyšovanie bezpečnosti našich vodičov, ako aj peších  v týchto úsekoch. Je to zároveň veľkým prínosom aj pre turistický ruch a zviditeľnenie našich obcí,“  dodal predseda PSK.

Časť uvedenej trasy bola v havarijnom stave a rozhľadové pomery na križovatkách nezodpovedali požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Súčasťou stavebnej úpravy bola rekonštrukcia obrusnej vrstvy vozovky cesty III/3493 v smere na Bartošovce a cesty III/3491 v smere od križovatky na obec Raslavice. Rekonštrukcia spočívala aj  v osadení nového dopravného značenia a vybudovania troch zastávkových ník.  

 „Ide o jednu časť celkového projektu v tomto dopravnom uzle. Realizovala sa minulý rok, tento rok už prebiehali iba finálne úpravy. Riešili sme aj stykovú križovatku za obcou Hertník. V budúcnosti plánujeme na tejto ceste III/3491 ďalšie rekonštrukčné práce. V podstate je to ďalší záložný projekt  z cezhraničného programu Interreg V-A pokiaľ by vyšla nejaká nová výzva,“  doplnil  riaditeľ Marcel Horváth.

 

***

V Prešove dňa 11. mája 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria

 

 

 

Facebook Youtube

Publikované: 13.01.2020 / Aktualizované: 18.05.2020 HoreTlačiť