Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovský samosprávny kraj zlepšuje dopravné spojenie v pohraničí

V okresoch Bardejov a Svidník sa opravia cesty a mosty za 2,6 miliónov eur

Tlačová správa

V okresoch Bardejov a Svidník začína Prešovský samosprávny kraj s realizáciou veľkej cestnej investície podporenou z európskych štrukturálnych fondov. Cieľom je zlepšenie dopravného spojenia v prihraničných oblastiach s Poľskom a zmodernizovanie štyroch úsekov ciest Raslavice – Lopúchov - Stuľany – Kuková vo výške takmer 2,6 miliónov eur.

Investícia sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020  na základe úspešného projektu s názvom Zlepšenie dopravného spojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor. Predmetom stavebných prác budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest III/3490 Raslavice – Lopúchov  a III/3500 Stuľany – Kuková v dĺžke viac ako 8 kilometrov.

„Pre nás je to veľmi významná investícia nielen čo sa týka zvýšenia bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ale predovšetkým prepojenia cestnej infraštruktúry s Poľskom, ktoré je pre nás strategickým susedom. Sme radi, že sa nám darí zapájať do spoločných projektov európske štrukturálne fondy, ktoré nám pomáhajú vylepšovať parametre našich regionálnych ciest a koniec-koncov spájať ľudí v pohraničí,“ uviedol dnes (11. mája) pri oficiálnom odovzdávaní staveniska v Raslaviciach predseda Prešovského samosprávneho kraja  Milan Majerský.

Celková hodnota cezhraničného projektu je vyše 7 miliónov eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje takmer 2,6 milióna eur.  Predmetom stavebných prác je zlepšenie dopravno-technického stavu predmetných úsekov, rekonštrukcie mostných objektov, stabilizácie zosuvov či  zlepšenie odvodňovacieho režimu.

Začíname v obci Raslavice smerom na obce Lopúchov, kde budeme sanovať ťažké zosuvy na serpentínovej ceste, ďalej budeme pokračovať v Stuľanoch, kde prechádzame smerom na obec Kuková. Riešime tu opäť opravy vozoviek,  zosuvné problémy, rovnako aj rekonštrukcie dvoch mostov v Dukovciach a Kukovej a napokon aj prieťah obcou Želmanovce. Na celej trase dopĺňame všetky bezpečnostné prvky, ako sú vodorovné dopravné značenia, zvodidlá a celkovú vybavenosť cesty tretej triedy,“ špecifikoval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth a dodal, že stavebné práce bude realizovať spoločnosť Doprastav a trvať by mali 12 mesiacov.

Ako zároveň uviedol, samotný projekt je len začiatkom procesu  obnovy vozoviek v Prešovskom kraji. Po tejto stavbe by mala začať ďalšia, ktorá by mala na ňu plynule nadviazať, a to je úsek Demjata- Raslavice v dĺžke zhruba 3 kilometre, kde sa budú rekonštruovať dva mosty, v sume približne 3 milióny eur,“  uviedol M. Horváth.

Prešovský samosprávny kraj je v získavaní eurofondových peňazí na cestné projekty mimoriadne úspešný. V rámci cezhraničného programu Interreg V-A bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch v okresoch Bardejov, Svidník a Medzilaborce zrekonštruovaných a zmodernizovaných takmer 30 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v celkovej hodnote viac ako 7,5 milióna eur.

Okrem projektu Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor je ďalšou úspešnou investíciou, ktorá sa aktuálne bude realizovať na území kraja v pohraničí, aj druhá etapa modernizácie cestného napojenia Pieninských národných parkov za 6 miliónov eur.

***

V Prešove dňa 11. mája 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria

 

 

Facebook Youtube

Publikované: 13.01.2020 / Aktualizované: 02.07.2020 HoreTlačiť