Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Minister dopravy a prešovský župan rokovali o cestnej infraštruktúre v kraji

Hlavnou témou – rýchlostná cesta R4

Tlačová správa

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dnes prijal Ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala v rámci jeho prvej oficiálnej návštevy kraja. Obsahom pracovného rokovania boli viaceré témy i problémy týkajúce sa najmä dobudovania rýchlostnej cesty R4 a stavu cestnej siete na území regiónu. 

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal si vybral Prešovský samosprávny kraj ako prvú zastávku svojich avizovaných pracovných ciest, ktoré chce absolvovať do konca roka po všetkých vyšších územných celkoch. Na stretnutí na pôde krajskej samosprávy vyjadril ochotu diskutovať všetky akútne problémy, vidieť ich priamo v regióne a napokon aj ponúknuť riešenia. Najviac skloňovanou témou bola aktuálna situácia s rýchlostnou cestou R4.

„Diskutovali sme o I. a II. etape, ktoré sú už v procese, ale čo je horšie, museli sme konštatovať,  že ostatné úseky R4 až smerom na poľskú hranicu sú stále len v rovine príprav. Pripravujú sa dokumentácie pre územné rozhodnutia, pre stavebné povolenie,  ešte sme len v procese enviromentálnej štúdie EIA. Dohodli sme sa, že aj v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou  budeme maximálne možne akcelerovať prípravu týchto úsekov, aby mohli ísť do výstavby  čím skôr,“ uviedol po stretnutí s prešovským županom minister dopravy  Andrej Doležal, ktorý zároveň zdôraznil, že R4 je legitímnou prioritou nielen kraja, ale aj Slovenska. Podľa jeho slov, rýchlostnú cestu nie je možné vnímať len zo súčasného pohľadu intenzity dopravy. Po jej dobudovaní sa jej potenciál významne zvýši.

Ambície šéfa rezortu ocenil aj prešovský župan. Ten dobudovanie R4 známej ako  medzinárodný koridor Via Carpatia spájajúcej Poľsko a Maďarsko práve cez Slovensko a územie Prešovského kraja vidí ako potrebnú a nevyhnutnú investíciu. „Na to, aby Slovensko bolo súčasťou  tejto rýchlostnej cesty R4 a malo ju v oboch profiloch a v dostatočnej kvalite, potrebujeme kooperovať spoluprácu s ministerstvom dopravy. Verím, že na túto investíciu budú čerpané  eurofondy, ktoré sa črtajú.  Dúfam, že konečne po rokoch obyvatelia kraja si vydýchnu hlavne kvôli tomu, že tranzit už nepôjde cez mestá a obce, ale bude ich obchádzať,“ povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý vyzdvihol najmä konštruktívny prístup rezortného ministra.

„Stoja pred nami nové výzvy v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry, tak bytostne dôležitej pre každý región v rámci Slovenska. Prijímame ponuku intenzívne spolupracovať  s ministerstvom dopravy, vymieňať si informácie a  konzultovať investičné akcie, ktoré sa budú týkať zlepšenia parametrov ciest v našom kraji, aby sme zlepšili aj kvalitu života ľudí, ktorí tu žijú  a pracujú,“ dodal M. Majerský.  

Na stretnutí sa diskutovalo aj o ďalších možných investíciách do dopravnej  infraštruktúry aj v súvislosti s koronakrízou vrátane pomoci z európskych fondov.  „V tejto súvislosti sme s predsedom kraja hovorili o možnej pomoci pre Slovensko vo výške  8 miliárd eur, o tzv. Pláne obnovy. Aj keď väčšina určite nepôjde do cestnej infraštruktúry , našli sme prieniky, kde by sme mohli tieto zdroje použiť, napríklad  do rozvoja cyklodopravy a železničnej dopravy,“ dodal minister A. Doležal.

Predseda PSK a minister dopravy  v rámci pracovného rokovania hovorili aj o prímestskej autobusovej doprave a jej fungovaní v období pandémie koronavírusu či  možnej pomoci dopravcom pri vyrovnaní strát  vo verejnom záujme. Dotkli sa aj témy hraničných priechodov a s tým súvisiacom napojení cestnej komunikácií, ako aj o majetkovom vysporiadaní ciest II. a III. triedy v správe Prešovského samosprávneho kraja.

Program oboch predstaviteľov pokračoval v mieste stavby severného portálu tunela Bikoš, kde bolo dnes slávnostne začaté jeho razenie v rámci spomínanej rýchlostnej cesty R4 na severnom obchvate Prešova.  

***

V Prešove dňa 8. júna 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

 

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.06.2020 / Aktualizované: 17.06.2020 HoreTlačiť