Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK zmodernizuje cesty na slovensko-ukrajinskej hranici

Rekonštrukciu urobí vďaka cezhraničnému programu ENI

Tlačová správa

Na slovenskej strane pri ukrajinských hraniciach zmodernizuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja viac ako osem kilometrov ciest v úseku Stakčín – Ulič. Okrem toho opraví aj dva mosty. Na rekonštrukciu použije takmer dva milióny eur.

Dlho očakávaná modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Transkarpatským regiónom na Ukrajine sa môže začať. Zámer za 4,38 milióna eur potvrdili svojimi podpismi zástupcovia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) a Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina (ENI HUSKROUA 2014-2020).

Na slovenskej strane sa zrekonštruuje cesta v úseku Stakčín - Ulič, ktorá vedie k hraničnému priechodu Ubľa - Malyj Bereznyj. Na ukrajinskej strane sa zas zrekonštruuje cesta od štátnej hranice Ubľa - Malyj Bereznyj na cestné pripojenie H13 v úseku medzi Malyj Berezny do Dubrynych.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 4,38 milióna eur, z toho príspevok ENI je v celkovej výške 3,73 milióna eur. Slovenská strana pritom získa necelé 2 milióny eur, za ktoré zrekonštruuje cesty v dĺžke 8,373 km a opraví dva mosty. Ukrajinská strana zrekonštruuje cesty v dĺžke 11,57 km a opraví jeden most.

„Týmto projektom sa zlepší dostupnosť slovenských a ukrajinských prihraničných regiónov, aby sa mohli ľudia rýchlejšie a komfortnejšie dostať do práce. Som presvedčený, že spoločnou realizáciou tohto projektu sa posilní partnerstvo na oboch stranách hranice, čo je dobrým signálom pre ďalšiu možnú spoluprácu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Projekt sa implementuje na základe slovensko-ukrajinského partnerstva, ktoré spĺňa cezhraničné charakteristiky projektu. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť dopravno-technické parametre komunikácií, cestnú bezpečnosť, ale aj životné prostredie v priľahlých oblastiach existujúcich komunikácií.

***

V Prešove dňa 13. decembra.2019

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

 

Facebook Youtube

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.03.2019 / Aktualizované: 28.01.2020 HoreTlačiť