Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Riaditeľom župných stredných škôl odovzdali menovacie dekréty

Šesť riaditeľov sa svojej funkcie ujme po prvýkrát

Tlačová správa

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský odovzdal vo štvrtok 27. júna menovacie dekréty riaditeľom 23 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stalo sa tak počas slávnostného aktu na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

V nasledujúcom päťročnom funkčnom období pokračuje 17 riaditeľov, šiesti sa svojej funkcie ujímajú po prvýkrát. Na SOŠ polytechnickej v Humennom sa stal novým riaditeľom Anton Bača, na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove Helena Ferková. Riaditeľskej funkcie sa na SOŠ technickej v Prešove ujíma Janka Galdunová, na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove Alena Gombošová. Gymnázium Stropkov najbližších päť rokov z funkcie riaditeľa povedie Ivana Jecušková. Nového riaditeľa, Máriu Rošovú, má od nového školského roka 2019/2020 aj Školský internát  v Poprade.

„Riaditeľ musí deň čo deň vydávať rozhodnutia a zároveň byť presvedčený o tom, že sú správne pre všetkých, ktorých sa týkajú. Rozhoduje o osudoch mladých ľudí, ktorí sú na začiatku svojej životnej cesty a hľadajú svoj smer. Zo svojej pozície sa snaží aj o to, aby bola budúcnosť jeho zverencov šťastná a úspešná,“ vyjadril sa k novovymenovaným i staronovým riaditeľom vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.  

Súčasťou stretnutia s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja bolo zároveň odovzdávanie ďakovných listov 11 odchádzajúcim riaditeľom. Takýmto spôsobom sa im vzdala úcta a poďakovalo sa im za ich dlhoročné pôsobenie v oblasti školstva. „Nechali ste v školách svoje najlepšie roky, mladosť a mnohí aj časť zdravia,“ prihovoril sa k odchádzajúcim riaditeľom Milan Majerský. „Svojou prácou ste ale urobili kus dobrej roboty pre školstvo ako také, pre celý náš kraj a hlavne pre ľudí vo svojich školách. Pracovali ste s jedinečnými bytosťami, z ktorých každý mal svoj osud i  svoj príbeh. Vďaka za vašu energiu a profesionálny vklad pri zlepšovaní podmienok v našich školách a  pri vzdelávaní mladej generácie v Prešovskom kraji,“   doplnil Milan Majerský.

***

V Prešove dňa 27. júna 2019

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie

***

Zoznam menovaných riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

 • Bača Anton, SOŠ polytechnická Humenné
 • Buvalič Vladimír, SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa
 • Ferková Helena, Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov
 • Galdunová Janka, SOŠ technická Prešov
 • Gombošová Alena, Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov
 • Hrešková Alena, SOŠ služieb Majstra Pavla  Levoča
 • Hudák Martin, Jazyková škola Prešov
 • Chrapeková Mária, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou
 • Jecušková  Ivana, Gymnázium Stropkov
 • Kundľová Viera, Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
 • Marhefka Stanislav, SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok
 • Mihóková Daniela, Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok
 • Mikulová Viera, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
 • Nebusová Eva, SOŠ polytechnická Jána Antonína Baťu Svit
 • Olejár Pavel, Stredná priemyselná škola Svidník
 • Perignáthová Marta, Stredná umelecká škola Kežmarok
 • Rošová Mária, Školský internát Poprad
 • Siskovičová Darina, Hotelová akadémia Otta Brücknera Kežmarok
 • Skysľaková Oľga, SOŠ obchodu a služieb Humenné
 • Soóš Daniel, SOŠ služieb Stropkov
 • Šidlovská Daniela, SOŠ technická Stará Ľubovňa
 • Tarča Vladimír, Gymnázium Medzilaborce
 • Zelená Marta, Jazyková škola Poprad

Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 04.07.2019 HoreTlačiť