Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Grantové peniaze PSK podporujú rozvoj regiónov

Úspešných 27 projektov za dva milióny eur

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj podporí sumou takmer dva milióny eur 27 projektov. Stane sa tak v rámci prvého kola grantovej schémy Výzva pre región.  Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia vo štvrtok 22. augusta v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. 

Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v prvom kole Výzvy pre región prišlo celkovo 74 žiadostí o dotáciu. Celková hodnota projektov presiahla 18 miliónov eur, požadovaná suma od PSK sa vyšplhala na viac ako 5,4 milióna eur. Napokon uspelo 27 žiadostí, ktorým bola krajskými poslancami schválená nenávratná finančná pomoc vo výške 1 920 181,64 eur. Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i občianske a neziskové organizácie či cirkvi.

„Výzva pre región je nový koncept adresnej pomoci regiónom, ktorý sme implementovali v tomto roku po prvýkrát. Jej  cieľom je podpora všeobecne prospešných služieb, aktivít a činností pri vlastnej finančnej spoluúčasti žiadateľov. Zdá sa, že sa táto dotačná schéma  ujala, je o ňu veľký záujem, čo nás povzbudzuje realizovať spoločne zaujímavé a pre obyvateľov kraja užitočné projekty,“ uviedol po podpise zmlúv predseda PSK Milan Majerský. Za pozitívne pre región považuje to, že hodnota spoločných projektových aktivít realizovaných na území kraja presahuje hodnotu 7,3 milióna eur.

V rámci programu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK bolo podporených deväť projektov v sume viac ako 782 000 eur. Dotačné peniaze pomôžu napríklad zreštaurovať organ v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove či  zrekonštruovať kaštieľ vo Finticiach. Grantové peniaze poputujú aj na budúce či už jestvujúce cyklotrasy v Lučivnej, Zborove, Gregorovciach alebo aj v Levoči.

Na dofinancovanie už schválených projektov v rámci päťpercentného spolufinancovania žiadateľom z eurofondov bolo v rámci výzvy vyčlenených 300 000 eur. V prvom kole sa rozdelilo takmer 138 000 eur na sedem projektov prevažne zameraných na obnovu prírodného a kultúrneho dedičstva, budovania cyklotrás napríklad v obci Pečovská Nová Ves, v mestách Spišská Belá a Kežmarok.

Najväčší záujem zo strany žiadateľov bol o program podpory výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. V prvom kole v lehote do 31. marca bolo doručených 40 žiadostí o poskytnutie dotácie.

Jeden milión eur napokon pôjde na 11 projektov. Najväčšia podpora smeruje pre Hokejový klub Slávia Prešov, ktorý bude stavať tréningovú zimnú športovú halu. Nové či zmodernizované športoviská budú mať i v Spišskom Podhradí, Veľkom Šariši, Bajerove, Lenartove, Richvalde, Vrbove i v Terni. 

Vo výzve na podporu regiónov bolo pôvodne alokovaných 3,6 miliónov eur, poslanci na júnovom zastupiteľstve rozhodli o zvýšení na 4,4 milióna eur. Na jeden projekt bolo možné získať dotáciu od 20 000 do 200 000 eur, pričom miera spoluúčasti žiadateľov bola  minimálne vo výške 50 % z vlastných zdrojov. Pri dofinancovaní už schválených projektov v rámci 5 % spolufinancovania dolná hranica nebola určená, maximálna výška však bola limitovaná na 30 tisíc eur.

Výzva pre región pokračuje druhým kolom, kde bude rozdelených zvyšných 2,5 milióna eur. V termíne do konca júna bolo na Úrad PSK predložených 62 žiadostí, pričom požadovaná výška dotácie z PSK presiahla 4,5 milióna eur. O pridelení finančnej pomoci rozhodnú poslanci na októbrovej schôdzi krajského parlamentu.   

 

***

V Prešove dňa 22. augusta 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.01.2019 / Aktualizované: 22.08.2019 HoreTlačiť