Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK pomôže s vodou a kanalizáciou v okrese Snina

Peniaze na štúdiu uskutočniteľnosti vyčlení kraj i vláda

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj pracuje na rozšírení vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina. Aktuálne na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti plánuje krajská samospráva v tohtoročnom rozpočte vyčleniť 260 tisíc eur. Približne polovicu finančných prostriedkov by mal pritom refundovať štát.

 „Okres Snina rieši základný problém. 28 z 34 obcí nemá poskytované štandardné služby zásobovania vodou a žiadne služby odvádzania odpadových vôd. Ide väčšinou o malé obce, ktoré sú rozptýlené a ktorým chceme pomôcť. Preto sme požiadali vládu o príspevok na štúdiu uskutočniteľnosti, aby sme na samotné vybudovanie potrebnej infraštruktúry mohli čerpať európske finančné zdroje. Teší nás, že sme sa stretli s pozitívnou odozvou,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

O finančnom príspevku vo výške 130 tisíc eur rozhodla vláda SR počas svojho výjazdového rokovania v Snine v stredu tento týždeň v rámci pomoci menej rozvinutého okresu. Stalo sa tak na základe požiadavky Prešovského samosprávneho kraja, ktorý už dlhšie apeluje na riešenie problémov so zabezpečením verejnej základnej infraštruktúry v tomto turisticky hodnotnom regióne. Prístup k pitnej vode a odkanalizovanie odpadových vôd je pre tento okres jednou z najvyšších priorít. Ako povedal predseda PSK M. Majerský, vybudovanie základnej infraštruktúry je i podmienkou rozvoja potenciálu cestovného ruchu, ktorým disponuje práve územie Národného parku Poloniny.

„Ide o súčasť iniciatívy Catching-up Regions smerovanej pre pomoc dobiehajúcim regiónom, ktorú v Prešovskom kraji realizujeme s podporou Európskej komisie a expertov Svetovej banky od januára minulého roku. Máme prirodzený záujem nielen o návrhy  riešení, ale predovšetkým o ich reálne naplnenie,“ zdôraznil predseda PSK s tým, že realizácia konkrétnych projektov navrhnutých Európskou komisiou si vyžaduje spolufinancovanie nielen zo strany krajskej samosprávy, ale aj štátu.

Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s iniciatívou prispieva na viaceré zámery, ktoré majú výrazne zlepšiť kvalitu služieb pre občanov kraja.

***

V Prešove dňa 18. januára 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.01.2019 / Aktualizované: 18.01.2019 HoreTlačiť