Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komplexná energetická infraštruktúra PSK vďaka memorandu s distribučnou spoločnosťou

PSK a VSD podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Tlačová správa

Na mieru šité riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja, to je časť dohody, ktorú dnes slávnostne podpísali zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci je verejným prísľubom oboch strán zintenzívniť komunikáciu a investičné aktivity na území PSK. Časť distribučného územia VSD sa tak stane pripraveným a lukratívny regiónom pre existujúcich aj budúcich investičných partnerov. Zároveň má vytvárať všetky predpoklady pre efektívny manažment s energiami.

Keďže VSD je dnes okrem distribútora energie aj užitočným partnerom v oblasti elektroenergetických riešení, memorandum deklaruje aj spoluprácu pri rozvoji elektromobility a využívaní alternatívnych druhov dopravy na území PSK.  V prospech fungovania VÚC by mali prispieť aj energeticky efektívne riešenia, dátové analýzy spotreby a šetrenia s energiami a pilotné projekty na využívanie nových inteligentných technológií. V konečnom dôsledku to predstavuje vyšší komfort pre obyvateľov a podnikateľské subjekty v kraji.

„Sme pripravení aktívne sa angažovať pri skúšaní a využívaní energií novým smerom, aký predikujú aj svetové trendy. Už dnes je realitou, že elektrina má v domácnostiach, verejnej správe, o podnikateľskom sektore ani nehovoriac, multispektrálne využitie. Dávno to nie je len o svietení, či kúrení. Dnes sa na elektrinu jazdí, je základom všetkých inteligentných riešení pre domáce aj podnikateľské využitie. Na ochranu osôb, majetku, riadenie napríklad parkovania vo veľkomestách no a v neposlednom rade poskytujú inteligentné elektromery, o ktorých sa toľko hovorí, úplne nové možnosti, ako nakladať a riadiť spotrebu elektriny. A ešte aj na aké účely a kedy,“ vysvetlil Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a riaditeľ divízie Sieťové služby vo VSD.

Za účelom skvalitnenia spolupráce sa obe strany dohodli aj na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude prinášať rozumné, časovo a finančne efektívne riešenia pre investičné zámery a projekty realizované v regióne.

Predseda PSK Milan Majerský na spolupráci s VSD oceňuje, že pri investíciách v kraji chce svoje zámery v predstihu komunikovať a aktívne zohľadňovať aj historické, kultúrne a prírodné hodnoty VÚC. „PSK prevádzkuje 496 budov a 216 areálov kde potrebujeme efektívne menežovať energetickú spotrebu. Podporujeme využívanie elektromobility cez budovanie systému intergovanej dopravy, realizujeme a pripravujeme množstvo investičných akcií, ako sú rekonštrukcie existujúcich budov a výstavba nových objektov. V tomto procese potrebujeme vytvárať efektívne a časovo nenáročné riešenia. Vzájomná spolupráca s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou bude pre kraj prínosom,“ uviedol Majerský.

***

V Prešove dňa 1. augusta 2019

Andrea Forbergerová
komunikácia 
Východoslovenská distribučná

Fotogaléria

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.01.2019 / Aktualizované: 01.08.2019 HoreTlačiť