Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačno-poradenské centrum bude v Prešove pomáhať ďalšie tri roky

 

Tlačová správa

Obce, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú čerpať z eurofondov, nájdu bezplatnú pomoc v Informačno-poradenskom centre (IPC) v Prešove aj ďalšie tri roky. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zhodnotil spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským doterajšie fungovanie IPC a súčasne ohlásil, že bude fungovať i naďalej do roku 2021.

„Hlavným cieľom informačno-poradenských centier, ktoré sú naprieč celým Slovenskom, je bezplatne pomáhať žiadateľom o eurofondy. Poskytujú konzultácie či informácie, ale tiež pomáhajú potenciálnym žiadateľom, ktorí majú záujem o čerpanie európskych zdrojov, aby si pri príprave všetkých potrebných podkladov nemuseli hľadať drahých konzultantov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Ako dodal, vyškolení pracovníci poskytujú komplexné informácie úplne zdarma a potenciálni žiadatelia sa nemusia zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie platiť nejaké percentá, ak je ich žiadosť úspešná. 

Prešovské IPC za takmer 2,5 roka svojej existencie poskytlo 604 konzultácií, spoluorganizovalo 27 seminárov o eurofondoch, na ktoré prišlo 1 533 účastníkov. Okrem toho má vo svojej databáze 387 kontaktov na záujemcov o čerpanie eurofondov. Pracovníci centra pravidelne rozosielajú hromadné emaily s novinkami v oblasti európskych fondov, no predovšetkým pomohli 117 klientom pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Z nich sú úspešné dve tretiny klientov.

IPC v Prešove sa podarilo rozšíriť svoje priestory a vybudovať školiacu miestnosť, ktorú dnes vicepremiér spolu s predsedom PSK slávnostne otvorili. Školiaca miestnosť sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch v budove Úradu PSK a je plne vybavená počítačmi. Slúžiť bude na informačné aktivity centra. Jej kapacita je 50 ľudí.

„V Prešovskom kraji chceme byť čím bližšie k ľuďom a toto je ďalší krok pre efektívnejšie poskytovanie poradenských a informačných služieb. Je potešiteľné po viac ako dvoch rokoch konštatovať, že prešovské IPC sa stalo aktívnym a rešpektovaným partnerom na regionálnej úrovni. Teší nás, že s prispením krajskej samosprávy môžeme v projekte naďalej pokračovať a zvýšiť tak šance pre čerpanie eurofondov pre široké spektrum žiadateľov v kraji,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Informačno-poradenské centrum v Prešove dokazuje svoje efektívne fungovanie aj sumou, ktorú sa mu zo svojho rozpočtu počas svojej činnosti podarilo ušetriť. Z alokácie 301 487,20 eur, ktorá bola na jeho aktivity vyčlenená, použilo 223 876,45 eur, čo predstavuje 74 percent. Peniaze, ktoré neminulo, presunulo na projekt, ktorým bude jeho činnosť v nasledujúcich troch rokoch pokračovať. Kraj s platnosťou od 19. decembra 2018 uzavrel zmluvu o partnerstve, ktorá sa týka práve ďalšej práce IPC v najbližších rokoch.

Na národnej úrovni sa v rámci projektu IPC do 31. decembra 2018 uskutočnilo 3 677 konzultácií a 228 seminárov pre viac ako 10 200 účastníkov. Klienti informačno-poradenských centier vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy podali 2 085 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Záujem o konzultácie sa pritom stále zvyšuje. Väčšina klientov si ich pochvaľuje – viac ako 70 percent ľudí bolo s poskytnutými službami spokojných.

***

Fotogaléria

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.02.2019 / Aktualizované: 29.07.2019 HoreTlačiť