Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovský kraj zavádza taktovú dopravu na dvoch pilotných linkách

Ide o ďalší krok smerom k integrovanému dopravnému systému

Tlačová správa

Od prvého januára budú spoje verejnej dopravy na linkách Stará Ľubovňa – Jakubany a Humenné – Snina premávať v pravidelných intervaloch, teda v takte. Župa si od novinky sľubuje poriadok a prehľadnosť v cestovných poriadkoch, no najmä vyššiu atraktivitu verejnej dopravy a nárast záujmu verejnosti o tento spôsob prepravy.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa opäť posúva bližšie k zavedeniu integrovanému dopravnému systému (IDS). Od 1. januára 2020 prichádza s novinkou – s taktovým cestovným poriadkom. Týkať sa bude dvoch pilotných liniek: Stará Ľubovňa – Jakubany a Humenné – Snina. Autobusy budú po novom odchádzať z jednotlivých staníc a zastávok v pravidelných časových intervaloch, navyše len s minimom poznámok a výnimiek.

Na linke Stará Ľubovňa – Jakubany bude autobus premávať v pracovných dňoch počas špičky v 30-minútových intervaloch a mimo nej v 60-minútových intervaloch. Počas víkendov a sviatkov budú autobusy na tejto trase prevádzkované v 120-minútových intervaloch, miestami zahustené na 60-minútové intervaly. V stanici Stará Ľubovňa budú taktiež zabezpečené systémové nadväznosti s vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Na linke dôjde tiež k skráteniu priemerného času jazdy približne o šesť minút. Počas pracovných dní bude do premávky nasadených 27 autobusov v každom smere, čo je o šesť viac ako teraz. Počas víkendov bude jazdiť deväť spojov, čo je o štyri viac než v súčasnosti.

Druhou pilotnou linkou, na ktorej sa od prvého januára budúceho roku zavádza integrovaný taktový cestovný poriadok, je Humenné – Snina. Na tejto trase sa budú vlaky a autobusy navzájom dopĺňať. Spoje budú premávať zo stanice Humenné a zo stanice Snina námestie (v prípade vlakov zo zastávky Snina mesto) v režime 15-minútových intervalov počas špičky a 30-minútových intervalov mimo špičky v pracovných dňoch.

Vo večerných hodinách a počas víkendov a sviatkov budú vlaky a autobusy spoločne vytvárať 60-minútový takt. V rámci cestovného poriadku vlakov nedôjde k zmenám, úpravy sa týkajú iba autobusovej dopravy, ktorá sa prispôsobí systému železničnej dopravy. Počas dní školského vyučovania, kedy je ponuka spojov najvyššia, budú mať cestujúci k dispozícii v jednom smere 29 autobusových a 14 vlakových spojov. V sobotu a v nedeľu bude premávať osem autobusových a desať vlakových spojení.

„Zmeny, ktoré skúšobne zavádzame na linkách v troch okresoch, prinesú do systému poriadok a prehľadnosť, čo ocenia najmä cestujúci. Odchody liniek tak budú teraz pre nich ľahšie zapamätateľné. Už nebudú totiž musieť spoje vyhľadávať či kontrolovať v cestovných poriadkoch. A minulosťou budú aj niekoľkohodinové diery v cestovných poriadkoch,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.

Prevádzka nového systému dopravnej obsluhy bude počas roka 2020 priebežne monitorovaná a vyhodnocovaná, s pravdepodobným výskytom menších úprav v cestovných poriadkoch na základe zistení z praxe. Taktový systém verejnej osobnej dopravy by mal byť v budúcnosti zavedený na väčšine územia východného Slovenska.

***

V Prešove dňa 13. decembra 2019

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.02.2019 / Aktualizované: 28.01.2020 HoreTlačiť