Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

​Juhovýchodný obchvat v Starej Ľubovni odľahčí preťažené centrum mesta

Združená investícia PSK a mesta za 2,35 miliónov eur

Tlačová správa

V Starej Ľubovni vo štvrtok 7. novembra slávnostne otvorili juhovýchodný obchvat mesta. Združená investícia krajskej a mestskej samosprávy za 2,35 milióna eur má odľahčiť dopravné zaťaženie, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Podľa predsedu PSK Milana Majerského je obchvat pozitívnym príkladom spolupráce s výsledkom, ktorý ľuďom v meste zjednoduší život. 

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta predstavuje výstavbu novej komunikácie v dĺžke takmer 920 metrov. Ide o predĺženie cesty III/3146, ktorou sa odkloní tranzitná doprava motorových vozidiel z centra mesta smerom z obcí Jakubany a Nová Ľubovňa cez  ulicu Levočská.  Týmto odklonom dochádza k napojeniu obyvateľov týchto obcí priamo na cestu I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Spustením danej komunikácie do užívania pre verejnosť si občania skrátia cestu o približne 2 kilometre.

Na túto investíciu vyčlenili samosprávy finančné prostriedky zo svojich rozpočtov - Prešovský samosprávny kraj sumu 1,35 milióna eur, mesto Stará Ľubovňa okrem majetkového vysporiadania pozemkov poskytlo 1 milión eur.

„Vybudovanie novej komunikácie, možnosť presmerovania nákladnej dopravy z centra mesta by malo podstatne zlepšiť situáciu nielen pre motoristov, ale pre všetkých, ktorí tu žijú alebo mestom prechádzajú. Som rád, že sme našli s primátorom mesta spoločnú reč a táto cesta je na svete. Táto spolupráca má byť pozitívnym príkladom aj pre iné miestne samosprávy,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.

Ako dodal, očakávaným efektom by malo byť výrazné zníženie dopravného zaťaženia historického centra mesta, eliminovanie nehodovosti, zlepšenie bezpečnosti dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale i pre peších a cykloturistov. Pozitívny dosah bude mať komunikácia aj na rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity mesta.„Dopravná situácia bola neudržateľná, takže sme boli nútení do toho ísť, aj keď sa nám na projekt nepodarilo získať zdroje z eurofondov. Táto cesta je určite pridanou hodnotou nielen  pre našich obyvateľov, ale aj pre ľudí z okolitých obcí,“ skonštatoval primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, ktorý zároveň ocenil prístup krajskej samosprávy a zdôraznil, že miestni na tento obchvat čakali 20 rokov.  

Podľa informácií Správy a údržby ciest PSK, samotná výstavba sa začala v jarných mesiacoch, súčasne s realizáciou stavebných prác bola aj prekládka inžinierskych sietí. Jednou z dominánt stavby je mostný objekt, ktorý premosťuje potok Jakubianka. Súčasťou diela bola aj modernizácia cesty III/3120 v celkovej dĺžke 1530 metrov a jej rekonštrukcia až k mostnému objektu pred vstupom do centra mesta. Dôvodom bolo značné poškodenie vrchného asfaltového krytu vozovky a plynulosť napojenia križovatky na cestu III/3120 v smere do mesta. 

Prešovský samosprávny kraj aktuálne finišuje s modernizáciou viacerých úsekov na svojom území. V tomto roku na správu a údržbu ciest vyčlenil približne 20 miliónov eur. Ďalších 27 miliónov eur na kapitálové výdavky, konkrétne na rekonštrukcie ciest a mostov, kúpu novej techniky či obnovu prevádzkových areálov.

***

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.02.2019 / Aktualizované: 08.11.2019 HoreTlačiť