Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Benefičný bowlingový turnaj pomôže ľuďom v núdzi

Nadácia PSK pre podporu rodiny im rozdelí sumu 10-tisíc eur

Tlačová správa

Celkovo 24 tímov sa zúčastnilo Benefičného bowlingového turnaja, ktorý usporiadala prešovská župa. Výťažok z podujatia pomôže rodinám v zlej životnej situácii.

Prešovský samosprávny kraj zorganizoval v spolupráci so spoločnosťou 4 SPORT už po dvanástykrát Benefičný bowlingový turnaj o putovný pohár predsedu PSK. Jeho cieľom bolo pomôcť tým, ktorí sa ocitli v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. Ani v tomto roku nebola o hráčov núdza. Do turnaja sa zapojilo celkovo 24 tímov.

Podujatie, ktoré sa konalo 25. februára, podporili mnohé významné osobnosti z celého kraja. Sily si zmerali podnikatelia, novinári, poslanci i samotný župan. Dohromady sa podarilo vyzbierať
10-tisíc eur. Výťažok z turnaja bol venovaný Nadácii PSK pre podporu rodiny, ktorá sumu prerozdelí jednotlivcom a rodinám v neľahkej situácii.

„Je mnoho rodín, ktoré sa ocitnú v slepej uličke, pretože sa nevedia dovolať pomoci ani na úradoch, ani v poisťovni. Nedokážu sami zvládnuť situáciu, ktorá sa im prihodila, a preto sa často obracajú na samosprávu. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny je vynikajúcim nástrojom na to, ako pomôcť týmto ľuďom aspoň čiastočne zmierniť ich momentálny nepriaznivý stav,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský.

Finančnú pomoc môžu získať rodiny s hendikepovanými deťmi na preplácanie nákladov spojených na rehabilitáciu alebo pomôcky či liečbu, ktoré nevie garantovať štát resp. verejné alebo súkromné poisťovne.

Prostriedky môžu získať aj jednotlivci alebo rodiny, ktorých postihla náhla životná udalosť, teda živelná pohroma, požiar, choroba, pracovný či iný úraz, na základe čoho došlo k ich výraznému zhoršeniu sociálnej situácie a sami si bez cudzej pomoci nedokážu pomôcť. Finančný príspevok je určený aj pre jednotlivcov a rodiny, kde živiteľ rodiny má zmenšenú pracovnú schopnosť alebo je fyzicky či psychicky hendikepovaný.

Nadácia PSK pre podporu rodiny bola schválená krajským parlamentom vlani na decembrovom zastupiteľstve. Zakladateľom nadácie je Prešovský samosprávny kraj.

***

V Prešove dňa 26. februára 2019

Lea Heilová

Oddelenie komunikácie a propagácie

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.01.2019 / Aktualizované: 26.02.2019 HoreTlačiť