Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vladimírovi Kozákovi odhalili pamätný kameň

Spomienka na najznámejšieho cestára v kraji

Tlačová správa

Zakladateľovi cestného hospodárstva v kraji Vladimírovi Kozákovi odhalili pamätný kameň. Stalo sa tak v piatok 24. novembra na hraničnom priechode Nižná Polianka – Ozenna, deň po odovzdaní Ceny Prešovského samosprávneho kraja tomuto najznámejšiemu cestárovi v kraji, in memoriam.

Vladimír Kozák bol riaditeľom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja od samotného vzniku organizácie od decembra 2003 až do svojej neočakávanej smrti 6. novembra 2016. Celý svoj pracovný život venoval cestnému hospodárstvu. Pod jeho vedením prebiehal prechod ciest 2. a 3. triedy zo štátu na vyšší územný celok. Inicioval a podieľal sa na mnohých medzinárodných infraštruktúrnych projektoch a investíciách. Vďaka jeho erudovanosti sa podarilo zrekonštruovať dopravnú sieť v kraji a za desať rokov investovať do ciest takmer 150 miliónov eur.

Na odhalení pamätného kameňa sa zúčastnili zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, Podkarpatského vojvodstva, Pardubického kraja, Powiatu Jaslo a Powiatu Krosno. „ S Vladom Kozákom sme pracovali 13 rokov. Bolo to obdobie veľmi intenzívnej, odbornej, ale aj príjemnej práce. Keď v decembri 2003 prišiel tento cestár z Košíc do Prešovského kraja, presne vedel, čo má robiť. Poznal číslo každej cesty, každý meter povrchu. Bola to legenda. Vzácny človek, ktorý mal dobré srdce otvorené pre každého. Bolo nám cťou s ním pracovať a priateliť sa. S vďačnosťou spomíname,“ povedal na pietnej spomienke predseda PSK Petra Chudík.

Bývalému riaditeľovi SÚC PSK sa pripisuje výrazný pracovný, ale aj osobný prínos v rozvoji cezhraničnej spolupráce Prešovského kraja. Aj to bol hlavný motív, že sa zástupcovia samospráv z Česka i Poľska dohodli s predstaviteľmi PSK z tejto spomienkovej slávnosti urobiť tradíciu a stretávať sa pri pamätnom kameni pravidelne každý rok. Hraničný priechod Nižná Polianka – Ozenna ako pietne miesto nebolo vybrané náhodne, sprejazdnenie práve tohto priechodu po takmer 60- tich rokoch bolo totiž jedným z prvých zrealizovaných slovensko – poľských projektov zosnulého Vladimíra Kozáka.

***

V Prešove 28. novembra 2017

 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.11.2017 / Aktualizované: 28.11.2017 HoreTlačiť