Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Do súťaže sa prihlásilo 24 stredoškolských časopisov

Prvenstvo obhájili Gymploviny zo Starej Ľubovne

Školstva

Študenti Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni získali prvé miesto v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja. V konkurencii 24 titulov, ktoré do súťaže prihlásili stredné školy, odbornú porotu najviac zaujal ich časopis Gymploviny.

V aktuálnom ročníku súťažilo 24 stredoškolských časopisov z 11- tich miest a okresov, čo je doteraz rekordný počet prihlásených škôl. Odborná porota zložená z aktívnych novinárov z kraja si všímala obsahovú i grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu. Konštatovala, že kvalita víťazných časopisov je vzácne vyrovnaná. Tvoria ich sebavedomí, kratívni autori a tomu zodpovedá aj kvalita ich výstupov. Porota vyzdvihla, že rastie úroveň ostatných časopisov, ktoré sa z roka na rok zlepšujú a vedome pracujú na zatraktívnení obsahovej i vizuálnej stránky časopisov.

Víťazstvo z krajskej súťaže si odniesli Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej zo Starej Ľubovne, ktoré si obhájili prvenstvo z minulého roka. „Sme šťastní, že sa nám darí napredovať. Náš časopis tvorí zhruba 20 žiakov. Niektorí prispievajú viac, niektorí menej. Snažíme sa pritom náš časopis robiť taký študentský, veselý a pozerať sa aj na vážnejšie veci s vtipom a humorne,“ prezradila šéfredaktorka časopisu Martina Pavlinská. Na druhom mieste sa umiestnil časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý je unikátny tým, že vychádza pravidelne každý mesiac. „Asi sme jediným študentským mesačníkom na Slovensku. Ak je ten správny zápal, dá sa to zvládnuť. Vychádzame už 6 rokov a veľmi nás baví prinášať správy zo životy školy i mesta, ktoré sú dôležité pre študentov - našich čitateľov. Je to super získať navyše za našu snahu takéto ocenenie,“ uviedol za Gymoš Denis Sopko. Tretiu priečku obsadil ďalší farorit súžaže, časopis Stretnutia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Kežmarku.

V spoločnosti najlepších časopisov, v zlatom pásme sa ocitli aj stredoškoláci z Cirkevného gymnázia v Starej Ľubovni, ktorí za časopis Druhý zmysel získali navyše špeciálnu cenu za najlepšiu titulku. Nováčik súťaže, časopis Life in the academy zo Súkromného gymnázia v Poprade, si odniesol tri ceny. Okrem umiestnenia v zlatom pásme získal cenu za kreativitu a stal sa aj objavom roka 2017. Cenu za najlepší vizuál tento rok porota udelila časopisu Fonendoskop zo Strednej zdravotníckej školy z Popradu, cena skokan roka putovala pre Phase z Gymnázia Leonarda Stöckela z Bardejova. Po vzore vlaňajšieho ročníka bolo udelené aj špeciálne ocenenie Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov pre najlepší časopis prešovských škôl, získal ho Ikváč z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove.

Súťaž časopisov Prešovského kraja organizovali po piatykrát Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove , kde sa v stredu 13. decembra konalo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov. Okrem vecných cien, diplomov, získali víťazné školy aj finančné príspevky. Bonusom bolo žrebovanie zúčastnených redakčných tímov o tzv. mediálny deň v Bardejovskej televízii. Zúčastnia sa ho tvorcovia časopisu Druhý zmysel zo Starej Ľubovne.

Na doterajších ročníkoch krajskej súťaže sa zúčastnila už vyše stovka časopisov. Tohtoročný víťaz Gymploviny zo Starej Ľubovne vyhral súťaž už trikrát. V prvom a treťom ročníku sa najlepším časopisom v kraji stal bardejovský Gymoš.

***

V Prešove 13.12.2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Vyhodnotenie súťaže

Zlaté pásmo
 1. miesto  – GYMPLOVINY – Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
 2. miesto  – GYMOŠ – Spojená škola J. Henischa, Bardejov 
 3. miesto - STRETNUTIA – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok                                                                                                                  

LIFE IN THE ACADEMY  – Súkromné gymnázium, Poprad 

DRUHÝ ZMYSEL  - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
 • Phase - Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
 • Ikvač  – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
 • Fonendoskop  - Stredná zdravotnícka škola, Poprad
 • Vzlet   – Gymnázium, Lipany
 • SPEŠNET  – Stredná priemyselná škola, Poprad
 • Elán  – Stredná odborná škola, Lipany
 • La Borec – SOŠ Andyho Warhola, Medzilaborce

 Bronzové pásmo

 • ŠUM  – Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
 • Elán - Gymnázium, Stropkov
 • GJZ Life  – Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
 • Báječný priemyslovák  – Stredná priemyselná škola, Bardejov
 • Noha  – Spojená škola - Obchodná akadémia, Svidník
 • Pomimo  – Stredná odborná škola, Prešov
 • Nulák  – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce
Diplom za účasť
 • Sestrička  – Stredná zdravotnícka škola, Humenné
 • Internátna pavučina  – Stredná odborná škola, Svit
 • Hotelieri  – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov
 • Aha!  – Stredná odborná škola, Poprad
 • Vita  – Stredná zdravotnícka škola, Prešov

 Špeciálne ocenenia

 • SKOKAN ROKA- Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov 
 • OBJAV ROKA LIFE IN THE ACADEMY, Súkromné gymnázium, Poprad
 • TITULKA Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
 • KREATIVITALIFE IN THE ACADEMY, Súkromné gymnázium, Poprad
 • VIZUÁL – Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
 • Cena RO SSN – Ikvač – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.12.2017 / Aktualizované: 14.12.2017 HoreTlačiť