Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hľadá sa Kniha roka PSK 2017!

Celoslovenské otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Prešove

Tlačová správa

Knižnice pre všetkých - taký je leitmotív 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý odštartoval v pondelok 13. marca. Jeho celoslovenské otvorenie sa uskutočnilo po prvýkrát na území Prešovského kraja priamo v Prešove. Podujatie, nad ktorým záštitu prevzal predseda samosprávneho kraja Peter Chudík, sprevádzajú desiatky výnimočných aktivít s cieľom propagovať tieto inštitúcie a hlavne čítanie kníh.

Sme poctení, že sa oficiálne otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2017 prenieslo do nášho kraja. Uvedomujeme si nezastupiteľné miesto knižníc ako silných a dôležitých inštitúcií pre pestovanie trvalých hodnôt, pre vzdelanostný rozvoj spoločnosti i osobnostný rast. Knižnice ukrývajú v sebe veľa bohatstva i inšpirácií, ktoré treba objavovať,“ povedal na slávnostnom otvorení podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove, predseda PSK Peter Chudík.

Týždeň slovenských knižníc (TSK) každoročne organizujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Slávnostné otvorenie bolo spojené s odovzdaním ceny SAKAČIK udeľovanú každoročne pre aktívnu knižnicu alebo za významný počin. Za rok 2016 si ocenenie spomedzi šiestich nominácií odniesla Staromestská knižnica v Bratislave za projekt Môj prvý čitateľský preukaz.

Novinkou podujatia bolo vyhlásenie 1. ročníka čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. Jej motívom je vybrať najkrajšiu či najhodnotnejšiu publikáciu, ktorá vyšla v roku 2017, je spätá témou, osobou autora textovej alebo obrazovej časti s regiónom Prešovského kraja a navyše má pridelené ISBN. Nominácie je potrebné poslať do 31. decembra 2017, hlasovanie sa uskutoční prvé dva mesiace budúceho roku a výsledky budú oznámené v rámci TSK 2018.

Týždeň slovenských knižníc je v aktuálnom ročníku naďalej verný svojmu poslaniu – pozitívne zviditeľňovať knižnice cez široké spektrum aktivít a podujatí pre všetky vekové kategórie. Prešovský kraj nie je výnimkou. Regionálne knižnice budú počas celého týždňa odpúšťať poplatky za oneskorené vrátenie kníh či ponúkať bezplatný zápis nových čitateľov. Pripravili aj burzy kníh, zážitkové čítania, výstavy, súťaže i prednášky na rozmanité témy. Nebudú chýbať ani besedy so spisovateľmi kníh pre deti i dospelých, ako Zuzkou Šulajovou, Janou Pronskou, Andreou Rimovou, Petrom Karpinským či Katarínou Mikolášovou.

Počas celého týždňa sú v programe aj viaceré originálne podujatia. Najnavštevovanejšia knižnica v kraji – knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove pripravila okrem celoslovenského otvorenia TSK aj súťaže v čítaní určené škôlkarom i vyhlásenie celoročnej vedomostnej súťaže pre dospelých. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove stavila rovnako na detského čitateľa a ľudovú rozprávku, no pripravila aj pre vekovo zrelšie ročníky prednášky o významných bardejovských rodoch. Ľubovnianska knižnica predstaví svoju novú webovú stránku, ale aj unikátnu zbierku fotografií Idiot v knižnici o tom, že aj v tejto inštitúcii je potrebné vedieť sa správať. Návštevníci Vihorlatskej knižnice v Humennom si budú môcť vychutnať zážitky z Nepálu a Indie prostredníctvom cestovateľa Milana Kuruca. Svoj príbeh vyrozprávajú aj živé knihy – zaujímavé osobnosti spoločenského života v Podtatranskej knižnici v Poprade, ktorá zorganizuje aj celoslovenský seminár pre školských knihovníkov. Podduklianska knižnica vo Svidníku už tradične organizuje podujatia v jedinečnom bibliobuse, ktorý bude tentoraz čítať rozprávky žiakom základných škôl po celom regióne. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou organizuje tréningy pamäte a pod názvom Fablabik prezentácie 3D tlače.

V Prešovskom kraji je evidovaných 310 verejných knižníc, čo je najviac zo všetkých krajov na Slovensku. Vo svojich fondoch evidujú vyše 2 milióny kníh a iných dokumentov. Priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je sedem regionálnych knižníc – v Prešove, Poprade, Starej Ľubovni, Vranove nad Topľou, Bardejove, Humennom a vo Svidníku. Vlani zaregistrovali 472 327 návštevníkov a 1 402 736 výpožičiek. Okrem toho zorganizovali 1 246 vzdelávacích či kultúrnych podujatí. Knižnice vlani zaznamenali prírastky v knižničných fondoch, nakúpilo sa takmer 24 tisíc kníh a rôznych dokumentov. Umožnila to mimoriadna dotácia 100 tisíc eur, ktorú na nákup kníh poskytol už po tretíkrát samosprávny kraj.

***

Prešov 13. marca 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.03.2017 / Aktualizované: 14.03.2017 HoreTlačiť