Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O religióznom turizme diskutovali na odbornom fóre

Svätomariánska púť má svoju značku i logo

Tlačova správa

Prešovský samosprávny kraj sa aktívne zapája do projektov podporujúcich regionálny rozvoj. Svedčí o tom účasť na vlajkovom projekte Svätomariánska púť - Svetlo z východu, ktorý kraj úspešne implementuje od januára 2017. Jeho cieľom je okrem iného dobudovať infraštruktúru vo vybraných pútnických satelitoch Prešovského kraja a prispieť tak k zvýšenému záujmu o návštevu týchto svätomariánskych miest.

Myšlienku Svätomariánskej púte spropagovala ďalšia z projektových aktivít – odborné fórum s názvom Svetlo z východu, ktoré sa konalo 2. októbra 2017 v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove. Nosnou témou bol práve religiózny turizmus v Prešovskom kraji. Do diskusných panelov okrem predsedu PSK Petra Chudíka prijali pozvanie vrcholní predstavitelia Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku - Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita a Mons. František Dlugoš, dekan levočského dekanátu, ako aj štatutárni zástupcovia partnerov projektu Jozef Novický, farár farnosti Ľutina, Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová. Na podujatí bola oficiálne predstavená značka a logo projektu Svätomariánska púť, ktoré je jednou z tzv. mäkkých projektových aktivít Inovačného partnerského centra ako marketingového garanta projektu.

Projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je spoločným projektom 13 partnerov (7 na slovenskej a 6 na poľskej strane) s hlavným cieľom dobudovania infraštruktúry na vybraných pútnických miestach a ponuky nového produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Projekt sa nachádza vo svojej „prvej tretine“ a jednotliví projektoví partneri naštartovali procesy súvisiace s investíciami.

V Levoči sa realizuje verejné obstarávanie na vybudovanie oddychovej zóny s krížovou cestou, spevnené vjazdy k oddychovým zónam, modernizáciu dámskych hygienických zariadení na Mariánskej hore.

V Litmanovej prebehne výstavba Pútnicko-informačného centra v Litmanovej. Cieľom tejto investície je výstavba dvoch objektov v rámci Areálu pútnicko-informačného centra, ktoré je doplnením chýbajúcej turistickej infraštruktúry na tomto pútnickom mieste. Samotný objekt pútnicko-informačného centra má poskytovať návštevníkom informácie o regióne, zároveň má poskytnúť priestor na rôzne sprievodné aktivity a zázemie pre skromné turistické ubytovanie. Objekt Altánku pre pútnikov s ohniskom má dotvoriť okolie centra a vytvoriť oddychovú zónu s priestorom na relax pre starších i najmenších pútnikov.

V Ľutine investícia zahŕňa vybudovanie niekoľkých drobných stavieb v areáli pútnického miesta pre skvalitnenie infraštruktúry pre turistov a pútnikov. Pôjde o rekonštrukciu spevnenej plochy (námestia) v areáli Baziliky minor v Ľutine, dobudovanie oddychovej zóny (zeleň, lavičky, odpadkové koše), detské ihrisko a rekonštrukciu turistického prístrešku.

V Gaboltove bude zrealizovaných viacero menších úprav a stavieb. Opravovať sa budú hygienické zariadenia, prístrešok na podporu pútnického turizmu, prameň sv. Vojtecha i chodníky v pútnickom areáli. V pláne je vybudovanie vonkajšieho osvetlenia, ale i ozvučenia, dobudovanie pitných fontán či informačného systému.

Okrem investičných aktivít sa v rámci šírenia svätomariánskej myšlienky udialo viacero podujatí, ako napríklad výtvarno-umelecké sympózium, na ktorom počas celého týždňa tvorili umelci výtvarné diela na tému Ja pútnik. Myšlienku projektu propaguje aj Krajská organizácia cestovného ruchu počas svojich podujatí, naposledy to bol napríklad v rámci Svetového dňa cestovného ruchu.

Projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur.

***

V Prešove 2. októbra 2017
Inovačné partnerské centrum

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.10.2017 / Aktualizované: 04.10.2017 HoreTlačiť