Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby po siedmy raz

Krajské ocenenia pre najlepších v sociálnych službách

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj odovzdal dnes najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského si ceny prevzali traja laureáti. Súčasťou galaprogramu bol už tradične koncert bez bariér.

Podujatie sa konalo už po siedmykrát. O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK. Ceny za rok 2017 si prevzali laureáti z rúk predsedu PSK Petra Chudíka.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi dvoch nominácií Krídla túžby získalo Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom, ktoré sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 54 rokov. Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami za viditeľné výsledky sociálnej práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov, za zavádzanie nových terapeutických metód i foriem práce, ako aj zlepšovanie materiálnych podmienok.

V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si krajské ocenenie spomedzi šiestich nominácií prevzala Ľubica Sluťaková z Resocializačného strediska Domov Nádeje Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorá v zariadení pracuje viac ako 20 rokov. Klienti i kolegovia si na nej vážia predovšetkým profesionálny, odborný i ľudský prístup. Vo svojej terapeutickej praxi často prekonáva limity a je oporou strediska pri resocializačných procesoch a návrate klientov do reálneho života.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb bola cena udelená Emilovi Fabiánovi zo Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Tento 95-ročný klientje podľa charakteristiky človek hlbokej a úprimnej viery, ktorý si vie ľudí získať svojou dobrosrdečnosťou, humorom, ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné. Žije príkladným životom, rozdáva radosť aj cez spev, prednes či hru na klávesy. Jeho nominácia presvedčila hodnotiacu komisiu spomedzi štyroch zaslaných návrhov.

Súčasťou slávnostného programu bol aj tentoraz koncert bez bariér, na ktorom sa predstavili klienti z Ličartoviec, Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Bardejova a Humenného. Išlo o najzaujímavejšie vystúpenia z regionálnych koncertov, ktoré sa uskutočnili 22. júna v Červenom Kláštore a 28. júna vo Svidníku. Koncert nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravila krajská samospráva v rokoch 2003 až 2009.

„Samotné udeľovanie krajských ocenení je výrazom našej vďačnosti k ľuďom, ich činom a výsledkom práce v sociálnej oblasti. Mnohí môžu byť príkladom vysokej profesionality, ale i spolupatričnosti a empatie, ktorá je tak dôležitá v sociálnych službách, kde pomoc v núdzi, v chorobe, v zložitých životných situáciách nie je frázou, ale poslaním,“ uviedol predseda PSK Peter Chudík.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 25 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 2 110 miest. Na zabezpečenie sociálnych služieb, vrátane neverejných poskytovateľov kraj vyčlenil na tento rok viac ako 35 miliónov eur, z toho takmer 6 miliónov eur na rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.

***

POSKYTOVATEĽ sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb Ametyst vTovarnom už 54 rokov poskytuje sociálne služby širokej škále odkázaných ľudí, a to v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, zariadení podporovaného bývania a útulku. Úsilie vedenia je nepretržite smerované na dosiahnutie zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnej služby, uspokojovanie ich špecifických potrieb, a to nielen materiálno-technickým vybavením, ale aj používaním nových terapeutických metód a foriem práce. Zariadenie spolupracuje s partnerom z pardubického kraja z Českej republiky, s ktorým organizuje výmenné pobyty prijímateľov, ale aj zamestnancov. Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami, keďže zariadenie dosahuje v ostatnom období hmatateľné výsledky. Odozvou je spokojnosť klientov a príbuzných, ďakovné listy, telefonáty a dopyt po zabezpečení sociálnej služby práve v tomto zariadení.

ZAMESTNANEC u poskytovateľa sociálnych služieb

Ľubica Sluťaková pracuje v charite viac ako 20 rokov. Prešla od práce sociálneho pracovníka v útulku Dom Charitas až po terapeutku v Resocializačnom stredisku Domov Nádeje Gréckokatolíckej charity v Prešove. V plnej miere sa odborne venuje klientom strediska, v období začiatkov jej terapeutickej praxe často dokázala prekonávať svoje limity. Svojím profesionálnym, odborným a ľudským prístupom sa stala neodmysliteľnou súčasťou terapeutického tímu a oporou klientom resocializačného strediska pri ich sprevádzaní procesom resocializácie. Klienti sa aj po ukončení tohto procesu za ňou vždy radi vracajú. Svojim kolegom v stredisku je skvelou kamarátkou a aj mamou.

PRIJÍMATEĽ sociálnych služieb

Emil Fabián je prijímateľom sociálnej služby v Zariadení sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Je to človek hlbokej a úprimnej viery, elegán, s bravúrnou výrečnosťou a vlastnosťami, ktoré dokáže oceniť len skutočný znalec života. Vo svojich 95 rokoch sa zaujíma o ľudí i o dianie naokolo s ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné. Je všímavý aj k rovesníkom i personálu, veľmi rád spieva a hrá na klávesy. Jeho silnou stránkou je humor, ale úsmev a radosť, ktorú vie rozdávať. Je príkladom života prežitého s pokorou a stabilnými hodnotami, ktoré vyznáva nielen slovom, ale predovšetkým svojimi činmi a skutkami.

***

V Prešove 2. októbra 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.10.2017 / Aktualizované: 06.10.2017 HoreTlačiť