Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európska komisia pripravuje pomoc pre PSK

Catching-up Regions - nové možnosti pre menej rozvinuté regióny

Regionálny rozvoj

Prešovský samosprávny kraj bude zapojený do európskej iniciatívy Catching – up Regions. Pod gesciou Európskej komisie sa v pondelok 11. decembra na pôde krajskej samosprávy uskutočnilo k tejto téme neformálne pracovné stretnutie. 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Úradu vlády SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako aj predstavitelia samospráv. Zmyslom iniciatívy, do ktorej bol pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je 

adresná podpora menej rozvinutých regiónov. Cieľom je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili socio - ekonomický rozvoj kraja.

Od stretnutia si sľubujem, že Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou nám môžu dať isté know-how na to, aby sme naštartovali tento región vo viacerých oblastiach, či už pri vytváraní pracovných príležitostí alebo aj v zdynamizovaní ekonomického rozvoja. Chceme sa v tomto procese aktívne angažovať a využiť všetky možnosti, ktoré ponúkne Európska komisia vrátane finančnej pomoci,“ uviedol po rokovaní predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Iniciatívu víta aj splnomocnenec vlády SR pre Najmenej rozvinuté okresy. „Ja som veľmi rád, že PSK bol vybraný pre účasť v tomto programe. Keď sa pozrieme na poľské vojvodstvá, ktorým tento program pomohol, tak neexistuje dôvod, prečo by Prešov nemal vyťažiť maximum z tejto iniciatívy. Samozrejme, je dôležité teraz pracovať dôsledne na zadaní, aby sme vedeli presne definovať, čo kraj potrebuje napríklad v oblasti školstva, cestovného ruchu, ale aj v oblastiach, kde nemá priamy dosah,“ povedal Anton Marcinčin.

Výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať približne jeden rok, bude implementácia akčného plánu vypracovaného za pomoci Svetovej banky. Na túto externú časť poskytne technickú asistenciu práve Európska komisia. Oficiálne spustenie iniciatívy Catching – up Regions sa predbežne plánuje na 24. januára 2018 v Prešove, kedy bude podpísané memorandum medzi Európskou komisiou a Prešovským samosprávnym krajom. Súčasťou pracovného stretnutia by mala byť aj neformálna diskusia k pripravovanému akčnému plánu pre rast a zamestnanosť Prešovského kraja, ktorého finálna podoba bude predstavená v priebehu budúceho roku. 

 ***

V Prešove 13. 12. 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Video

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.12.2017 / Aktualizované: 14.12.2017 HoreTlačiť