Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Technická pomoc ELENA vytvorí investície za 22 miliónov eur

Prešovský kraj ako jediný na Slovensku pomáha znižovať energetickú náročnosť budov

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj už viac ako dva roky intenzívne podporuje znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a pomáha strategickým investíciám v tejto oblasti. Cez implementačnú jednotku ELENA - Európsku lokálnu energetickú asistenciu, plánuje do konca roka 2017 vygenerovať projekty za minimálne 22 miliónov eur.

Technickú pomoc ELENA realizuje Prešovský samosprávny kraj spolu so 14-timi samosprávami od konca roku 2014, kedy bola podpísaná zmluva s Európskou investičnou bankou. PSK je pritom v rámci Slovenska jediným krajom, kde sa tento investičný program realizuje.

„Technická asistencia je významnou pomocou rozvoja regiónu a samospráv, keďže jej prioritným cieľom je úspora energií, zníženie emisií CO2 a progresívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie. Naša pomoc spočíva vo vypracovávaní technických štúdií, energetických auditov a podkladov na žiadosti o financie. Poskytujeme aj súčinnosť pri administratívnych úkonoch a v procese verejného obstarávania, “ uviedol vedúci implementačnej jednotky PSK Rudolf Pojezdala. Na financovanie zámerov žiadatelia využívajú najmä európske strategické a investičné fondy, rovnako aj úverové zdroje z Európskej investičnej banky, štátne rozpočty, ale aj tzv. EPC projekty s partnerstvom súkromných podnikov.

Ako doplnil vedúci odboru, doteraz preinvestovaná suma na investičné projekty na zníženie energetickej náročnosti v kraji dosiahla výšku 18,5 mil. eur.
„Do veľkej miery sme prispeli k rekonštrukciám a modernizáciám škôl a zariadení sociálnych služieb, stredísk údržby ciest a rovnako aj verejného osvetlenia. Len v tejto oblasti sa podarilo preinvestovať viac ako 4 miliónov eur, čím sa pomohlo dosiahnuť energetickú úsporu 1 104 MWh a zníženie emisií CO2 o 280 ton,“ priblížil R. Pojezdala.

Najnovšou aktivitou implementačnej jednotky ELENA je technická pomoc pre investície financované z úverových zdrojov poskytnutých Európskou investičnou bankou. Vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4,8 miliónov eur majú ísť do zníženia energetickej náročnosti 23 objektov. Modernizovať sa budú školy, budovy Správy a údržby ciest PSK, domovy sociálnych služieb a kultúrnych inšitúcií na území celého kraja. Medzi najväčšie investície s objemom nad 250 tisíc eur patria napríklad rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb v Starej Ľubovni, Giraltovciach, Tovarnom a vo Svidníku, administratívnej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Strednej odbornej školy, Garbiarska v Kežmarku.

„Identifikovali sme potreby jednotlivých objektov. Všeobecne sa dá povedať, že ideme do zateplenia obvodových a strešných plášťov, odstránenia systémových porúch na objektoch, rekonštrukcií kotolní a rozvodov. Momentálne sme v štádiu príprav jednotlivých investícií, no predpokladáme, že s modernizáciou budov sa začne najneskôr v auguste tohto roka,“ dodal R. Pojezdala.

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov bude v Prešovskom kraji pokračovať. V tomto roku v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia odbor ELENA predložil ďalšie projekty za takmer 10 miliónov eur. Do konca roka 2017 by mali byť podľa očakávaní realizované alebo aspoň vyhlásené verejné obstarávania na konkrétne práce v minimálnej výške zhruba 22 miliónov eur.

ilustračná fotografia

 


Modernizácia verejného osvetlenia vďaka pomoci ELENA priniesla krajskému mestu Prešov investíciu za 760 tisíc eur, výraznú úsporu energie i víťazstvo v súťaži projektov v oblasti zeleného verejného obstarávania.

 

 

 

Zoznam investícií ELENA v celkovej výške 4,8 miliónov eur

 • Domov sociálnych služieb, Giraltovce
 • Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
 • Domov sociálnych služieb, Vranov nad Topľou
 • Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce
 • Centrum sociálnych služieb Ametyst, Tovarné
 • Senior dom Svida, Svidník
 • Zariadenie sociálnych služieb Dotyk, Medzilaborce
 • Stredná zdravotnícka škola, Prešov
 • Stredná priemyselná škola drevárska, Prešov
 • Spojená škola, Sabinov
 • Gymnázium, Lipany
 • Stredná odborná škola technická, Poprad
 • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
 • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 2, Kežmarok
 • Stredná priemyselná škola, Snina
 • Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Humenné
 • Stredná odborná škola technická, Svidník
 • Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov
 • SÚC PSK, Kežmarok
 • SÚC PSK, Stropkov
 • SÚC PSK, Vranov n/Topľou
 • Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
 • Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov n/Topľou

***

 

V Prešove 4. mája 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.05.2017 / Aktualizované: 05.05.2017 HoreTlačiť