Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V pohraniční kraj začal modernizovať cesty za viac ako 10 mil. €

Motoristi sa musia pripraviť na obmedzenia dopravy

Tlačová správa

Cezhraničná slovensko - poľská spolupráca prináša ďalšie výsledky. Vďaka úspešnému projektu Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva sa v okresoch Prešov a Bardejov budú revitalizovať viaceré úseky v hodnote takmer 3,5 mil. €.

Prešovský samosprávny kraj začína v týchto dňoch realizovať projekt Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov - Gorlice z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020. Vedúcim partnerom je Malopoľské vojvodstvo, projektovým partnerom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).

Monitorovací výbor programu cezhraničnej spolupráce schválil pre tento projekt finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške takmer 6 mil. €, čo tvorí 85 % celkových výdavkov projektu. Celková výška finančných prostriedkov predstavuje čiastku vyše 7 mil. €, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje približne 3,5 mil. €. Zvyšných 10 % na slovenskej strane bude financovaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 22. decembra minulého roku.

„Podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ale i ďalšími úspešnými procesmi, sa začína napĺňať významný krok hlavného cieľa programu a projektu, a to zlepšenie cezhraničnej mobility, zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti v prihraničnej oblasti a tiež napojenie ciest na sieť TEN-T. Sme radi, že sme nadviazali na predchádzajúce programové obdobie 2007 – 2013 a úspešne pokračujeme v cezhraničnej spolupráci s poľskými partnermi, “ skonštatoval predseda PSK Peter Chudík.

V rámci projektu sa plánuje na slovenskej stane zmodernizovať 8,6 km ciest a na poľskej strane 12,4 km, čím sa zlepší priame spojenie v oblasti dopravy v poľsko-slovenskom prihraničnom území. „Na slovenskej strane je naplánovaná rekonštrukcia cesty II/545 v troch úsekoch: Raslavice – Janovce, Bardejov – Kľušov a Regetovka – Becherov. V rámci projektu dôjde aj k rekonštrukcii dvoch mostných objektov a doplneniu dopravných subsystémov, ktoré zvýšia bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SÚC PSK Peter Kočiško. Ako dodal, so zhotoviteľom stavebných prác bola podpísaná Zmluva o dielo so zmluvnou cenou 3,104 mil. €, odovzdané stavenisko a začatá realizácia stavebných prác.

V súvislosti so spustením výstavby sa motoristická verejnosť musí pripraviť na dočasné obmedzenia dopravy. Čiastočná uzávierka sa bude týkať predmetných úsekov II/545, kde bude doprava riadená svetelnou signalizáciou s usmernením do jedného jazdného pruhu. Na približne dva mesiace z dôvodu technicky náročnej rekonštrukcie mostného objektu v obci Raslavice bude uzavretá aj cesta Raslavice -Janovce s navrhovanou obchádzkovou trasou cez obce Kľušov – Hertník – Fričkovce – Osikov - Raslavice.

„Týmto chceme motoristov a obyvateľov dotknutých obcí požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť počas realizácie prác. Úplnou uzávierkou daného úseku chceme zabezpečiť výrazné skrátenie obmedzenia dopravy na úseku Bardejov - Kapušany počas blížiaceho sa zimného obdobia. Projekt je náročný na realizáciu, ale verím, že jeho výsledkom bude podstatné zlepšenie dopravného spojenia a kvality života ľudí v tejto časti regiónu,“ dodal riaditeľ SÚC PSK Peter Kočiško. Ten uviedol, že pôvodne sa s obmedzením dopravy rátalo až do apríla budúceho roku, úplná dopravná uzávera skráti nepríjemné obchádzky do decembra t.r.

Prešovský samosprávny kraj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 realizuje súbežne aj ďalšie dva veľké projekty. Prvým je Rozvoj cestnej infraštruktúry Snina – Medzilaborce – Krosno s rozpočtom 3,4 mil. €, v rámci ktorého sa revitalizujú úseky Medzilaborce – Palota, Čabalovce – Hostovice v dĺžke 12,3 kilometra. Druhým úspešným projektom je Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno za 3,3 mil. eur, ktorý sa týka ciest Miroľa – Staškovce, Makovce – Staškovce v dĺžke 8,7 kilometra.

***

V Prešove 9. októbra 2017
Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.10.2017 / Aktualizované: 10.10.2017 HoreTlačiť