Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V kraji funguje nových 25 meteostaníc

Monitoring klimatických podmienok cez mobilné aplikácie

Tlačová správa

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja pre kvalitnejšie riadenie zimnej služby osadila v uplynulom období na cestách II. a III. triedy 24 kusov cestných meteorologických staníc s kamerovým dohľadom a LED panelom pre sledovanie základných parametrov. K existujúcim meteozariadeniam pribudlo za posledný rok ďalších 25 staníc hlavne vo východnej časti kraja.

Nové meteozariadenia sa podarilo inštalovať v rámci projektu Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko- ukrajinskom pohraničí. Projekt sa začal realizovať vo februári minulého roku v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a momentálne sa finalizuje. Celkový rozpočet presiahol sumu 282 tisíc eur.

„Cestné meteorologické stanice s kamerovým dohľadom a LED panelom umožňujú zber a vyhodnotenie meteorologických údajov. Dispečerovi sa každých päť minút aktualizujú fotografie vizuálneho stavu vozovky z kamier s názvom cestnej meteostanice a časom zhotovenia fotografie. Aktuálne fotografie možno vidieť aj počas nočných hodín, nakoľko cesta je osvetľovaná pomocou IR prisvietenia namontovanom na meteozariadení,“ priblížil Jozef Havrila, poverený riadením Správy a údržby ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja.

Dispečer z meteostaníc získava pritom údaje o aktuálnej teplote vozovky, teplote vzduchu, relatívnej vlhkosti, rosnom bode, smere a rýchlosti vetra, ktoré zaznamenávajú jednotlivé snímače meteozariadenia. LED panel na meteozariadení informuje o aktuálnej teplote vzduchu a vozovky aj všetkých vodičov, turistov a návštevníkov prihraničného regiónu, ktorí sa nachádzajú v blízkosti meteorologických staníc.

Cieľom osadenia meteozariadení bolo zvýšiť dopravnú bezpečnosť a zabezpečiť monitorovanie stavu povrchu vozovky a klimatických podmienok v prihraničnom regióne.Meteorologické stanice sú na slovenskej strane napojené na naše dispečingové pracoviská. Vyhodnotené údaje nám pomáhajú operatívnejšie a účelnejšie riadiť najmä zimnú údržbu ciest v kritických oblastiach,“ uviedol Havrila.

Informácie z meteorologických staníc sa navyše objavia na pripravovanej verejne prístupnej internetovej stránke www.zjazdnostpsk.sk. Všetky údaje o klimatických podmienkach na úsekoch monitorovaných meteostanicami budú navyše zverejňované v mobilnej aplikácii ZJAZDNOST PSK. Tá bude voľne šíriteľná pre užívateľov operačných systémov Android a iOS.

V Prešovskom kraji momentálne funguje 49 meteostaníc. Financie na monitorovací systém SÚC PSK získala z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko, z Regionálneho operačného programu, z vlastných zdrojov a zo spomínaného Nórskeho finančného mechanizmu. Partnermi projektu meteostaníc v slovensko – ukrajinskom pohraničí boli Velykobereznianska obecná rada Veľkobereznianskeho rajónu Zakarpatskej oblasti, Veľkobereznianska rajónna asociácia miestnych rád a Obec Ubľa.

***

V Prešove 26. apríla 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.04.2017 / Aktualizované: 27.04.2017 HoreTlačiť