Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Do opravy regionálnych komunikácií ide 3,2 miliónov eur

Cestári opravia 30 havarijných úsekov v kraji

Prešovský samosprávny kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať 30 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy. V rámci navrhovaných akcií chce opraviť viac ako 26 kilometrov komunikácií za viac ako 3,2 miliónov eur. Použitie financií, ktoré pochádzajú z tretej tranže úveru z Európskej investičnej banky, schválili vo februári poslanci krajského parlamentu.

„Rozdelili sme prostriedky pre jednotlivé okresy adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest aj s návrhom úsekov, ktoré sú najkritickejšie a z hľadiska stavebno-technického stavu najproblematickejšie. V týchto dňoch začíname realizovať verejné obstarávanie a pripravujeme všetko tak, aby sme so samotnou rekonštrukciou začali už v mesiacoch máj až jún,“ uviedol Jozef Havrila, poverený riadením Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Ako dodal, vybrané úseky ciest sú v havarijnom stave, negatívne ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť dopravy. „Na týchto úsekoch sa nachádzajú výrazné výtlky v kryte vozovky, je vypratý jej povrch a na úsekoch sú lokálne rozpady či trhliny. Sme pripravení zlepšiť aj vodný režim úpravou odvodňovacích zariadení, sanáciou cestných priekop či rekonštrukciou priepustov, “ povedal J. Havrila.

SÚC PSK v rámci spravovanej siete komunikácií II. a III. tried s dĺžkou 2 435 kilometrov eviduje 750 kilometrov ciest v tzv. 4.a 5. stupni, teda v nevyhovujúcom a havarijnom stave, čo je takmer 31 % celkovej dĺžky. Aktuálnymi investičnými akciami sa z tejto výmery opraví viac ako 26 kilometrov. Vybrané úseky sa budú realizovať najmä na cestách III. triedy, len päť úsekov v okresoch Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Snina a Humenné sú komunikáciami II. triedy. Na opravu ciest pôjde 3 225 000 eur, ďalších 15 tisíc eur smeruje do Levoče na nákup strojného vybavenia, konkrétne cestnej asfaltovej frézy.

Investície do regionálnych ciest ale týmto nekončia. SÚC PSK predložila v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014 – 2020 pre Bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch štyri projektové zámery za takmer 18 miliónov eur. V prípade schválenia predložených žiadostí spoluúčasť PSK predstavuje sumu takmer 900 tisíc eur. „Do projektových žiadostí sa dostali cesty druhej a tretej triedy, ktoré sú prioritné a ktoré spájajú a pomáhajú rozvoju verejnej dopravy, zvyšujú plynulosť a bezpečnosť premávky, prípadne sa napájajú na tranzity či cesty I. triedy. Sú to úseky Prešov - Klenov, Kapušany - Demjata, Malá Poľana – Medzilaborce a Poprad - Starý Smokovec,“ konkretizoval Jozef Havrila s tým, že výsledky hodnotiaceho procesu budú známe v najbližších mesiacoch.

 

Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2017 podľa jednotlivých okresov

Okres Bardejov: spolu 402 705 eur

 • Smilno – križ. III/ 3517 (99 007 €)
 • Kurov (110 904 €)
 • Bardejovská Nová Ves – Bardejov (192 794 €)

Okres Medzilaborce: spolu 172 100 €

 • Repejov – Oľka –križ. III/3962 (172 100 €)

Okres Snina: spolu 193 490 €

 • Stakčín – prieťah (193 490 €)

Okres Humenné: spolu 262 580 €

 • Topoľovka – prieťah (205 580 €)
 • Humenné – Závadka (57 000 €)

Okres Poprad: spolu 284 310 €

 • Vydrník (147 558 €)
 • Poprad – Veľký Slavkov (54 976 €)
 • Poprad – Spišská Teplica – prieťah (81 776 €)

Okres Kežmarok: spolu 238 570 €

 • Tvarožná – Vlkovce (122 570 €)
 • Spišské Hanušovce – Osturňa (116 000 €)

Okres Levoča: spolu 158 675 €

 • Dravce – Dlhé Stráže (158 675 €)

Okres Prešov: spolu 417 580

 • Dulova Ves – Kokošovce (157 584 €)
 • Miklušovce – Sedlice (71 424 €)
 • Zlatá Baňa (103 468 €)
 • Opina –Lučina (85 104 €)

Okres Sabinov: spolu 195 100 €

 • Ďačov (71 222 €)
 • Č. Voda – Jakovany (77 461 €)
 • Ostrovany – spojka (46 417 €)

Okres Stará Ľubovňa: spolu 215 550 €

 • Plaveč – Andrejovka (133 000 €)
 • Pastovník – spojka (82 550 €)

Okres Svidník: spolu 215 720 €

 • Ladomírova – Vagrinec (83 209 €)
 • Kurimka (27 275 €)
 • Mestisko – Svidník (105 236 €)

Okres Stropkov: spolu 187 500 €

 • Šandal – Radoma (102 357 €)
 • Breznička – Veľkrop (85 143 €)

Okres Vranov nad Topľou: spolu 281 120 €

 • Slovenská Kajňa – Kvakovce (109 613 €)
 • Vyšný Žipov - Petkovce (104 680 €)
 • Jasenovce – Girovce (66 827 €)

Investícia do technického vybavenia

 • SÚC Levoča – cestná asfaltová fréza (15 000 €)

***

V Prešove 22. marca 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.03.2017 / Aktualizované: 23.03.2017 HoreTlačiť