Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Novým partnerom Prešovského kraja je najjužnejšia župa v Chorvátsku

Prioritou bude cestovný ruch, obchod i vzdelávanie

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Dubrovnícko-neretvianska župa v Chorvátsku sú oficiálnymi partnermi. Oba regióny spojila zmluva o spolupráci, ktorú v Dubrovníku uplynulý víkend podpísali najvyšší predstavitelia žúp Nikola Dobroslavić a Peter Chudík.

Bilaterálne vzťahy majú smerovať do rozvoja regionálnej a miestnej samosprávy, podnikateľského sektora, energetiky, cestovného ruchu a marketingu. Vzájomná spolupráca sa ma týkať aj vedy, vzdelávania, kultúry, športu i sociálnej oblasti. Prioritou by malo byť i čerpanie finančných zdrojov na realizáciu spoločných projektov v rámci programov Európskej únie.

„Partnerstvo medzi geograficky i ľudsky tak príbuznými regiónmi môže významne obohatiť Prešovský samosprávny kraj a jeho obyvateľov. Máme spoločné záujmy, ktoré chcem podporiť aktivitami v rôznych oblastiach spolupráce. Vidíme veľké možnosti pre regionálny rozvoj, budovanie obchodných kontaktov, recipročné študijné pobyty študentov, ale hlavne vo využití turistického potenciálu oboch krajov a vytváraní spoločných produktov cestovného ruchu,“ uviedol k podpisu dohody predseda PSK Peter Chudík.

Medzinárodné kontakty Prešovského samosprávneho kraja a Dubrovnícko-neretvianskej župy majú už dlhšie trvanie. Vznikli pred takmer tromi rokmi v Bruseli na pôde inštitúcií EÚ ešte počas pôsobenia prešovského župana ako člena Výboru regiónov. Impulzom vzájomnej spolupráce bol úspešný európsky projekt „yBBregions – Mládež a regióny“, ktorý umožnil mladým ľuďom z oboch krajín počas dvoch rokov absolvovať študijné stáže na regionálnych zastúpeniach v Bruseli. Konkrétnym príkladom dobrých vzťahov je tiež projekt ENTERtransfer zameraný na malé a stredné podniky, ktorého partnerom je Inovačné partnerské centrum so sídlom v Prešove.

Vytvorenie legitímnej spolupráce podporili zástupcovia žúp aj pri bilaterálnych rokovaniach, ktoré predchádzali podpisu zmluvy a uskutočnili sa v auguste 2015 v Dubrovníku a v novembri 2016 v Prešove. „S chorvátskymi partnermi sme sa zhodli na tom, že naše vzťahy môžu byť vzájomne prospešné. Tak, ako je Chorvátsko obľúbenou destináciou Slovákov, môže byť aj Slovensko a hlavne náš Prešovský kraj zaujímavým miestom návštevy pre Chorvátov,“ dodal P. Chudík.

Dubrovnícko-neretvianska župa je najjužnejším regiónom Chorvátskej republiky a je územne organizovaná do 22 jednotiek miestnej správy a samosprávy s piatimi mestami a 17 obcami. Regionálnym centrom kraja je mesto Dubrovník. Ekonomika sa orientuje prevažne na sektor cestovného ruchu a gastronómie, ale aj poľnohospodárstvo a námornú dopravu. Región ponúka bohaté možnosti pre spoznávanie prírodných krás, na jeho území je 40 chránených oblastí a veľké množstvo cenných kultúrnych pamiatok.

***

V Prešove 24. apríla 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Bilaterálna dohoda v chorvátskych  médiách

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.04.2017 / Aktualizované: 26.04.2017 HoreTlačiť