Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vznikla spoločnosť Futbal Tatran Aréna

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a predseda PSK Peter Chudík podpísali 30. augusta spoločenskú zmluvu na založenie spoločnosti Futbal Tatran aréna, s.r.o.. Ide o jeden z podstatných krokov vedúcich k výstavbe futbalového štadióna v Prešove.

„Práve sme urobili posledný z prvých krokov, potrebných na to, aby sa mohol reálne spustiť proces výstavby futbalového štadióna. Prešovčania a fanúšikovia futbalu tak dostanú nový, moderný priestor pre jeden z najmasovejších športov,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová pri podpise spoločenskej zmluvy, ktorou mesto Prešov a PSK založili spoločnosť Futbal Tatran aréna, s.r.o.. V nej má mesto Prešov podiel 51percent, zvyšné percentá vlastní PSK.

„Teraz prídu ťažšie etapy výstavby, ako vytvorenie architektonického zámeru, projektovej dokumentácie až po verejnú súťaž na dodávateľa. Budeme pracovať na tom, aby sa výstavba štadióna začala čo najskôr,“ doplnil predseda PSK Peter Chudík. Podľa Andrey Turčanovej však podmienky poskytnutia dotácie zo Slovenského futbalového zväzu určujú termín kolaudácie, ktorým je jún 2018.

Prvým konateľom novozaloženej spoločnosti je Ing. Artúr Benes, ktorý ocenil doterajšiu spoluprácu s odbornými útvarmi mesta Prešov a PSK: „Využijeme všetky naše možnosti a skúsenosti, aby nasledujúce procesy vedúce k výstavbe futbalového štadióna boli čo najkratšie.“

Jedným z dôvodov na založenie obchodnej spoločnosti je aj to, aby prevádzku a údržbu prevádzkovala právnická osoba ako platiteľ DPH, čím mesto Prešov ušetrí na celkových nákladoch súvisiacich s výstavbou a prevádzkou futbalového štadióna.

Zmodernizovaný futbalový stánok, ktorý po dokončení bude domovským štadiónom 1. FC Tatran Prešov, vyrastie v priestore tzv. B plochy terajšieho futbalového areálu, bude mať kapacitu 6 500 divákov, pričom bude spĺňať parametre kladené Európskou futbalovou asociáciou.

Predmetom činnosti obchodnej založenej spoločnosti bude organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, prevádzka športového zariadenia, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností.

***

Prešov 30. augusta 2016

Milan Grejták

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 31.08.2016 / Aktualizované: 31.08.2016 HoreTlačiť