Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Interreg hodnotí osem cestných projektov

Na poľsko-slovenské cesty je určených takmer 56 miliónov eur

V týchto dňoch sa na Spoločnom technickom sekretariáte v Krakove začína hodnotenie cestných projektov v rámci poľsko-slovenského programu Interreg. 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej prioritnej osi programu Trvalo udržateľná cezhraničná doprava, investičná priorita Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou

TEN-T vrátane multimodálnych uzlov, bola ukončená koncom mája. Na Spoločný technický sekretariát bolo predložených spolu osem žiadostí.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja predložila dva projekty - Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina – Medzilaborce – Krosno a Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov, druhá etapa. S tým súvisí aj projekt okresu Krosno – Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno. Malopoľské vojvodstvo predložilo projekt Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice.

Aj zo západnej časti slovensko-poľskej hranice boli na technický sekretariát predložené štyri projekty: Žilinský samosprávny kraj – Zlepšenie dostupnosti do siete TENT-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín, obec Oščadnica - Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TENT-T cez obce Rajcza a Oščadnica, okres Zywiec – Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce a obec Istebna – Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, druhá etapa.

Harmonogram hodnotenia cestných projektov je naplánovaný do konca septembra. Do konca júla by malo byť ukončené formálne hodnotenie projektov, nasledovať bude technické a vecné hodnotenie - projekty by mali do septembra vyhodnotiť slovenskí a poľskí experti. V jeseni sa uskutoční zasadnutie monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Následne budú môcť úspešní uchádzači podpísať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Hlavné aktivity všetkých projektov by mali byť ukončené do 31. mája 2018.

Na program Interreg je naplánovaný rozpočet 155 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z tejto sumy je na cestné projekty určených takmer 56 miliónov eur. Majú podporiť rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou.
Ďalšie finančné prostriedky z programu Interreg budú smerovať do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva (77 miliónov eur) a do oblasti vzdelávania (12 miliónov eur).

***

Prešov 15. júna 2016

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.06.2016 / Aktualizované: 16.06.2016 HoreTlačiť