Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Čítajte na verejnosti – získate členské v knižnici zadarmo

V Prešove a Vranove pribudne jedna mobilná a jedna staničná knižnica

V utorok 1. marca sa začína už 17. ročník podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý potrvá do 6. marca. Celoslovenské otvorenie sa uskutoční v Banskej Bystrici. V Prešovskom kraji sa Týždeň knižníc začne v Knižnici P. O. Hviezdoslavova (KPOH) v Prešove, kde predseda samosprávneho kraja Peter Chudík odovzdá riaditeľom knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK šeky na nákup kníh v celkovom objeme 100 tisíc eur.

„Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ – pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí,“približuje riaditeľka KPOH Marta Skalková.

Knižnice v Prešovskom kraji počas týždňa ponúkajú členské na rodinný preukaz pre nových čitateľov na jeden rok zadarmo, členské pre nových čitateľov na jeden rok zadarmo, odpustenie pokút za oneskorené vrátenie kníh. Špecialitou budú knižné hliadky – človek prichytený pri čítaní na verejnom mieste, získa zadarmo členské v knižnici na jeden rok. Už tradične si knižnice pripravili besedy s autormi kníh pre deti i dospelých a významami osobnosťami, ako Jozef Banáš, Marta Fartelová, Ružena Anďalová, Darina Hamarová, Andrea Rimová, Anton Lauček, Katarína Kerekesová, Lenona Štiblarová, Jana Nagajová, sochár a reštaurátor Martin Kutný či cestovateľka Mária Rečková.

Ako upozorňuje M. Skalková,„čitateľov čakajú dve veľké novinky - mobilná knižnica pre domov dôchodcov Cemjata, ktorú zriadila Knižnica P. O. Hviezdoslava a samoobslužná staničná knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorú vytvorili kolegovia z Hornozemplínskej knižnice.

Okrem toho prešovská knižnica pripravila súťaž čítajúcich neškolákov Rozprávky už čítam sám a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou hry v kocke s ALBI pod názvom Kto hrá, nehnevá! Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni organizuje regionálnu súťaž o najdôvtipnejšieho a najsčítanejšieho detského čitateľa Kráľ čitateľov a Podduklianska knižnica vo Svidníku čitateľský maratón. Návštevníci si vo Svidníku tiež budú môcť pozrieť výstavu šlabikárov z celého sveta zberateľa Štefana Peteju. Vernisáž výstavy František Zoldák je naplánovaná v Podtatranskej knižnici v Poprade a panelová výstava s dokumentárnym filmom Svetový deň divej prírody čaká na návštevníkov Vihorlatskej knižnice v Humennom.

Súčasťou Týždňa slovenských knižníc v Prešovskom kraji budú rôzne exkurzie, zážitkové čítania, hlasné čítania, súťaže, slávnostné zápisy prvákov, vzdelávacie podujatia, špeciálne služby či burzy kníh.

V Prešovskom kraji vykonáva činnosť 303 verejných knižníc – jedna krajská knižnica, šesť regionálnych, 16 mestských a 280 obecných knižníc. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je sedem knižníc – v Prešove, Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou. Vo svojich fondoch evidujú 783 738 zväzkov kníh a iných dokumentov. V roku 2015 registrovali 40 161 aktívnych používateľov, vykázali 473 239 návštevníkov a zrealizovali 1,3 milióna výpožičiek. Okrem toho zorganizovali 2 960 kultúrnych, vzdelávacích a iných komunitných podujatí.

***

Prešov 24. februára 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Program počas Týždňa slovenských knižníc:

 1. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
 2. Vihorlatská knižnica v Humennom
 3. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 4. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
 5. Podduklianska knižnica vo Svidníku
 6. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

1. marec

 • 16:30 hod.: Stretnutie s akademickým sochárom a reštaurátorom Martinom Kutným

2. marec

 • 16:30 hod.: Beseda so slovenskou spisovateľkou Martou Fartelovou

3. marec

 • 09:00 hod.: Vyhodnotenie súťaže pre žiakov MŠ Maldí spisovatelia
 • 16:00 hod.: Odborný seminár Gymnázia L. Stöckela - Magický realizmus

4. marec

 • 16:30 hod.: Beseda so slovenskou spisovateľkou Darinou Hamarovou

Vihorlatská knižnica v Humennom

1. marec

 • 9:30 hod.: O troch prasiatkach – Zážitkové čítanie a premietanie rozprávky

2. marec

 • 10:00 hod.: Lenona Štiblaríková – Autorské čítanie spisovateľky
 • 10:15 hod.: Ježko Želko – Rozprávkové dopoludnie o pravidlách železničnej dopravy

3. marec

 • 9:00 hod.: Svetový deň divej prírody – Otvorenie panelovej výstavy a premietanie dok.filmu
 • 10:00 hod.: Nové knihy očami kníhkupca – Beseda s pracovníkom kníhkupectva

4. marec

 • 10:00 hod.: Bájky o ľuďoch a zvieratách – Zážitkové čítanie

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

1. marec

 • 10:30 hod.: Slávnostné otvorenie TSK v Prešovskom kraji - Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove , odd. CRD, Hlavná ul. č. 139, 2. poschodie, Prešov - 100 000 € pre čitateľov na nové knihy do knižníc PSK

2. marec

 • 16:00 hod.: Jozef Banáš pri svojich čitateľov - Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove , odd. CRD, Hlavná ul. č. 139, 2. poschodie, Prešov

3. marec

 • 10:00 hod.: Rozprávky už čítam sám obľúbená súťaž pre neškolákov - Detská knižnica Slniečko, Hlavná ul. č.16, 1. poschodie, Prešov
 • 16:00 hod.: spisovateľka Marta Fartelová medzi čitateľmi - Centrálna požičovňa, Levočská 1, 2. poschodie

4. marec

 • Mobilná knižnica pre Dom dôchodcov Cemjata, Prešov

Knižnica P.O.H. v Prešove počas TSK ponúka:

 • členské pre nových čitateľov na 1 rok zdarma
 • zdarma zápis na rodinný preukaz pre nových čitateľov
 • odpustenie pokút za oneskorené vrátenie kníh
 • knižné hliadky –prichytený pri čítaní na verejnosti dostane členské do knižnice na 1 rok zdarma
 • besedy s autormi kníh pre deti i dospelých
 • exkurzie, zážitkové čítania
 • vzdelávacie podujatia

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

1. marec

 • 9:00 hod.: Kráľ čitateľov - 20. ročník regionálnej súťaže o najdôvtipnejšieho a najsčítanejšieho detského čitateľa 

2. marec

 • 17:00 hod.: Keď s knihou je tak dobre - stretnutie čitateľov s knihovníkmi

3. marec

 • 17:00 hod.: Stretnutie so spisovateľom a publicistom Jozefom Banášom spojené s prezentáciou fotografií z jeho ciest

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni počas TSK ponúka:

 • Kniholov – ak si vypožičiaš obľúbenú knihu knihovníčky, získaš cenu
 • Rozprávky na stene – súťaž pre deti
 • Rozprávočka z úst letí – hlasné čítanie pre školské kluby detí
 • Za Vendelínom do knižnice– slávnostné zápisy žiakov 1. ročníka základných škôl mesta
 • Burza kníh
 • Odpustenie sankčných poplatkov za upomienky (4. 3. - 5. 3. 2016 - piatok, sobota)
 • Bezplatný zápis nových čitateľov
 • Bezplatné obnovenie členského poplatku u stálych čitateľov

Podduklianska knižnica vo Svidníku

 • ROZPRÁVKY A PRÍBEHY NIELEN PRE DOROTKU – beseda s autorkou knihy Janou Nagajovou a jej vnučkou Dorotkou Porubskou
 • MILOSRDENSTVO V ŽIVOTE ČLOVEKA – beseda s Mgr. Viktorom Baltesom – kaplánom vo farnosti Prešov pri príležitosti Svätého roka milosrdenstva
 • ROZPRÁVKOVÉ PÍSMENKÁ – výstava šlabikárov z celého sveta zberateľa Štefana Peteju
 • ČITATEĽSKÝ MARATÓN - súťaž v čítaní pre žiakov základných škôl v meste Svidník
 • TROJRUŽA – beseda o knihe pre žiakov ZŠ 3. ročníkov spojená s kvízom a vzdelávacie pásmo prostredníctvom premietnutia filmu o živote Pavla Dobšinského
 • NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA – beseda o knihe pre žiakov ZŠ 1. stupňa
 • IŠLI SVRČKY POZA BUČKY – beseda o knihe pre žiakov 3. ročníkov ZŠ
 • VVTVORENIE KNIŽNÝCH HLIADOK

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

29. február

 • 10:00 hod.: Pozor, červená! Dopravná výchova pre MŠ s príslušníkom policajného zboru

1. marec

 • 9:30 hod.: Nemecký jazyk s lektorkou Ing. Vierou Naďovou
 • 14:00 hod.: Nemecký jazyk pre deti
 • 15:30 hod.: Média - súčasní proroci? - prednáška s CSILic. Rudolfom Smoterom

2. marec

 • 8:30 hod.: Pasovanie prvákov za čitateľov Kráľom Matejom
 • 14:00 hod.: „Kto hrá, nehnevá!“ Hry v kocke s ALBI4. marec

3. marec

 • 9:00 hod.: Kráľ čitateľov
 • 11:30 hod.: Otvorenie Staničnej knižnice na ŽSSR vo Vranove n./T.

4. marec

 • 10:00 hod.: Stretnutie so spisovateľkou Ruženou Anďalovou
 • 10:00 hod.: Piatky pre matky 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.03.2015 / Aktualizované: 25.02.2016 HoreTlačiť