Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podpredseda PSK: „Obciam ponúkame pracovný materiál“

Obce majú jedinečnú možnosť využiť na zveľadenie svojho katastra nezamestnaných i poberateľov sociálnych dávok, ak podpíšu zmluvu s úradom práce. Do procesu sa zapojil i Prešovský samosprávny kraj, ktorý ponúka obciam možnosť využiť týchto pracovníkov aj na úpravu okolia regionálnych ciest.

„Snažíme sa len využiť sedliacky rozum. Obce majú občanov z úradu práce, nám zase chýbajú pracovníci na jednoduché práce pri údržbe ciest II. a III. triedy. Preto ponúkame obciam aktívnu spoluprácu: oni poskytnú pracovníkov, my zabezpečíme materiál a pracovné prostriedky. Výsledkom budú vykosené priekopy, čisté parkoviská a upravené okolie ciest,“ vysvetľuje nápad podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Radoslav Čuha. Rozsah prác, ktoré môžu nezamestnaní takto realizovať, je skutočne bohatý. Patrí sem čistenie a upratovanie priekop a rigolov, čistenie priepustov, natieranie zábradlí a zvodidiel, čistenie dopravných značiek, prerezávka stromov a kríkov, kosenie priekop a vybraná zimná údržba, ako je čistenie mostov od snehu.

Ako potvrdila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove Alena Krištofíková, možností ako využiť nezamestnaných je viacero: „Zákon o pomoci v hmotnej núdzi ponúka starostom pomoc vo viacerých ustanoveniach, či už ide o dobrovoľnícke práce, malé obecné služby, alebo povinnosť odpracovať si pomoc v hmotnej núdzi. Oceňujeme záujem samosprávneho kraja zapojiť sa aktívne do tohto procesu. Zmluvy podpisujeme priebežne počas roka podľa požiadaviek starostov.“

Spoluprácu s prešovským úradom práce i krajskými cestármi si už pochvaľujú v dvoch obciach Prešovského okresu - Bajerov a Kvačany. V Bajerove pracuje v súčasnosti osem pracovníkov. „Zabezpečujú čistenie verejných priestranstiev, cintorína a rôzne pomocné stavebné práce,“ vypočítava starosta Vladimír Mrúz, ktorý má s nimi veľmi dobré skúsenosti: „Hoci zákon stanovuje počet hodín, často odpracujú podstatne viac, keď je to potrebné. Cítia spolupatričnosť, majú záujem robiť v prospech svojej obce a robia aj nad zákonom stanovený rámec. Urobili obrovský kus práce pre obec.“

„Záleží nám na tom, aby obec vyzerala dobre, je to naša vizitka,“ pridáva sa Pavol Veteráni, starosta z maličkej obce Kvačany. On sám kvôli nedostatku financií pracuje len na čiastočný úväzok dva dni v týždni, ale prácu pre ľudí z úradu práce zabezpečuje každý pracovný deň. „U nás máme štyroch ľudí. Bol by som bez nich úplne stratený. Od jari do jesene udržiavajú celú obec čistú a upravenú. Ak chce malá obec udržať rozpočet, je to jediná šanca, ako zabezpečiť údržbu a čistotu na úrovni,“ zdôrazňuje P. Veteráni.

Napriek tomu viacerí starostovia nemajú záujem s úradmi práce spolupracovať pri čistení ciest mimo katastra obce, pretože to prináša viac práce, predovšetkým pre malé obce. To potvrdil aj Pavol Veteráni: „Je to veľká pomoc, ale tiež to máme náročnejšie. Máme rovnaké povinnosti ako veľká obec, ale chýba nám aparát, ktorý by to organizačne zabezpečil.“ Obec musí pracovníkov vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami, zodpovedá za označenie pracovísk a dodržiavanie bezpečnosti pri práci a predovšetkým musí pracovníkom určiť prácu: „Stojí to dosť námahy. Nestačí totiž zadať prácu. Ak chceme, aby niečo robili, musíme ich kontrolovať. Ale robíme to pre obec a pre nás všetkých. Stojí to za to,“ doplnil Vladimír Mrúz.

„Ak niekto hľadá riešenie, ako pomôcť obci, je to ideálny model, ktorý umožní zveľadiť obec a jej blízke okolie,“ pripomína Radoslav Čuha: „Model, ktorý sa nám osvedčil v Bajerove a Kvačanoch chceme postupne rozšíriť do celého kraja. Teraz sa sústreďujeme na okresy Prešov a Sabinov, ale postupne chceme ísť ďalej. Aktuálne vyzývame starostov týchto okresov, aby ohlásili svoj záujem na Správe a údržbe ciest PSK a využili možnosť, že im pre pracovníkov poskytneme pracovný materiál. Nemusíme bedákať, že nič nejde a nemáme financie. Spoločnými silami dokáže zvládnuť veľa. Kvačany a Bajerov sú ideálnym príkladom.“

V Prešovskom a Sabinovskom okrese sa nachádza 134 obcí. V prípade záujmu sa môžu kontaktovať emailom alebo telefonicky na koordinátora týchto aktivít zo Správy a údržby ciest PSK, ktorým je Ladislav Holík, holik.ladislav@sucpsk.sk, telefón 0905 926 045. „Verím, že spolupráca trojlístka obec – úrad práce – samosprávny kraj, prinesie našim obyvateľom čisté a upravené obce a okolie ciest,“ uzavrel Radoslav Čuha.

***

Prešov 16. septembra 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Text k fotografiám:

  • Foto Bajerov: Farbu na zábradlie v Bajerove už dodali krajskí cestári. Zľava Pavol Veteráni, Radoslav Čuha, Vladimír Mrúz a Alena Krištofíková.
  • Foto Kvačany: V Kvačanoch už majú okolie ciest vyčistené. Priamo na mieste to kontrolovali (sprava) Radoslav Čuha, Pavol Veteráni, Vladimír Mrúz a Alena Krištofíková.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.09.2014 / Aktualizované: 16.09.2014 HoreTlačiť