Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Osem projektov za 13 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má do aprílovej výzvy Regionálneho operačného programu – Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov spracovaných osem projektov na rekonštrukciu kultúrnych inštitúcií za viac ako 13 miliónov eur.

„Je to šanca ako získať prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebujeme na obnovu našich zariadení. Prevzali sme ich v roku 2002 v katastrofálnom stave. Hoci sa nám podarili viaceré významné investície napríklad do knižníc v Humennom a v Prešove, Ľubovnianskeho hradu, Múzea Andyho Warhola, hvezdárne v Kolonici, či skanzenov, stále je to málo. Doteraz nevieme čo skôr - či investovať do komplexnej modernizácie objektov, alebo do zbierkových fondov... Všetko si žiada peniaze. Európske financie by nám pomohli výrazne sa posunúť vpred a vyriešiť viaceré zásadné problémy v oblasti kultúry,“ vysvetľuje predseda PSK Peter Chudík. Vzhľadom na úspešnosť kraja pri získavaní nenávratných finančných príspevkov na modernizáciu školských zariadení, prešovský krajský predseda dúfa, že región bude rovnako úspešný aj v prípade kultúrnych inštitúcií.

Celkovo ide o osem projektov s predpokladaným rozpočtom 13,26 miliónov eur. Finančne najnáročnejšie projekty sú spracované na obnovu objektov Šarišského múzea v Bardejove, Podtatranského múzea v Poprade, Vihorlatského múzea v Humennom a Šarišskej galérie v Prešove. Každý má hodnotu 2,49 milióna eur. Rozpočet na rekonštrukciu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou predstavuje 1,75 milióna eur. Finančne menej náročné projekty sa týkajú troch organizácií. Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni chce zrekonštruovať dom správcu za 810 tisíc eur, Podtatranská knižnica plánuje opraviť objekt meštianskeho domu v Spišskej Sobote za 440 tisíc eur a Podduklianska knižnica vo Svidníku má zámer rekonštrukcie budovy za 300 tisíc eur.

Na najbližšom rokovaní krajského parlamentu 18. februára by poslanci mali schváliť tieto zámery a súhlas s kofinancovaním projektov. Spolufinancovanie samosprávneho kraja predstavuje 5 %, vo finančnom vyčíslení 663 tisíc eur. Uznesenie Zastupiteľstva PSK bude tvoriť súčasť žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

„V rámci Regionálneho operačného programu už realizujeme dva projekty v oblasti kultúry, obidva v Poprade. Ide o obnovu a nadstavbu objektu Podtatranskej knižnice a rekonštrukciu budovy elektrárne Tatranskej galérie. Tá by mala byť slávnostne otvorená už 14. februára. Verím, že budeme úspešní aj s týmito pripravovanými projektmi,“ neskrýva optimizmus P. Chudík.

Uzávierka výzvy je v apríli, následne prebehne hodnotiaci proces. Jeho výsledky by mohli byť známe do leta.

***

Prešov 7. februára 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.02.2014 / Aktualizované: 07.02.2014 HoreTlačiť