Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najväčšie problémy majú s nevrátenými knihami

V Prešovskom kraji sa nachádza 410 verejných knižníc. Patrí medzi ne 387 obecných, 16 mestských a sedem regionálnych knižníc v pôsobnosti krajskej samosprávy. Sú to Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Vihorlatská knižnica Humenné, Podtatranská knižnica Poprad, Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa, Podduklianska knižnica Svidník, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou a Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove s krajskou metodickou pôsobnosťou.

Regionálne knižnice zaevidovali v roku 2013 dovedna 42 500 čitateľov, z ktorých bolo viac ako 14 400 detí. Tí si vypožičali takmer 1,5 milióna dokumentov, z toho viac ako 300 tisíc detských. Okrem toho však knižnice v roku 2013 privítali ďalších takmer 500 tisíc návštevníkov. „Knižnice majú dnes podstatne širší záber činnosti ako len požičiavanie kníh,“ zdôrazňuje riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava Marta Skalková. Aktívne sa zapájajú nielen do miestnych podujatí, ale organizujú vlastné aktivity, spolupracujú na príprave celoštátnych súťaží, festivalov, podieľajú sa na organizovaní akcií európskeho charakteru. Regionálne knižnice uskutočnili v minulom roku 2753 kultúrno-výchovných, vzdelávacích a komunitných podujatí. Sústredili sa na podporu a propagáciu čítania detí a mládeže (Noc s Andersenom, čitateľský maratón Čítajme si, Stonožkové čítanie), spoluprácu so školami (hodiny v knižnici, zážitkové čítania, exkurzie), propagáciu regionálnych autorov, regionálnej literatúry a regiónov, komunitné aktivity pre seniorov a znevýhodnené skupiny (tréningy pamäti), voľnočasové aktivity (turistické, bylinkárske klubové podujatia), besedy o knihách, autorské čítania, prezentácie kníh, literárne súťaže, či výstavy. Na mnohé zaujímavé aktivity sa môže verejnosť tešiť počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční netradične až prvý aprílový týždeň (31. marca – 6. apríla).

Knižný fond všetkých regionálnych knižníc tvorí viac ako 786 tisíc dokumentov – knihy, viazané periodiká, CD nosiče, mapy, či hudobniny. Najrozsiahlejší knižný fond – vyše 220 tisíc kusov, eviduje prešovská knižnica. „Najväčší problém máme s neporiadnymi čitateľmi. Napriek tomu, že v našom kraji máme najviac biblioboxov na jednoduché vrátenie kníh, knihy nám nevracajú načas, ťažko je vymôcť požičané knihy. Často užívatelia nereagujú na pripomienky ani upomienky. Neuvedomujú si hodnotu vypožičaných dokumentov, ani to, že požičané treba vrátiť. Nie je to len problém Prešova, ale všetkých knižníc,“ upozorňuje M. Skalková. Dodala, že doteraz boli knižnice ústretové, každý rok je v rámci Týždňa slovenských knižníc aj amnestia na pokuty, ale problém budú musieť riešiť razantnejšie: „V snahe chrániť svoje fondy nevylučujeme zverejňovanie mien tých, ktorí knihy nevrátia a je možné, že budeme nútení pristupovať k ráznym právnym krokom,“ uzavrela M. Skalková.

Prešovský samosprávny kraj na činnosť knižníc v minulom roku vynaložil zo svojho rozpočtu 1,6 milióna eur. Ďalšie financie získali knižnice z grantových schém a vlastných tržieb – takmer 280 tisíc eur.

Kraj v minulom zlepšil existenčné podmienky regionálnych knižníc – po viacerých rokoch provizórií získala nové dôstojné sídlo Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, začala sa rekonštrukcia knižnice vo Svidníku a predovšetkým veľká modernizácia knižnice v Poprade.

***

Prešov 10. marca 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.03.2014 / Aktualizované: 10.03.2014 HoreTlačiť