Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Maturantov opäť menej ako v minulom roku

Písomné maturity v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) budúci týždeň absolvuje spolu 8 384 študentov stredných škôl, o 933 menej ako v uplynulom školskom roku. Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa, na ktorých študuje 40 285 žiakov. Z tohto počtu je 80 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s celkovým počtom žiakov 29 317 v dennom štúdiu.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa začne v utorok 18. marca testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré absolvuje 8 286 maturantov. V cudzích jazykoch suverénne vedie angličtina, z ktorej bude v stredu 19. marca maturovať 6 112 žiakov. Skúšku z nemeckého jazyka absolvuje 1 509 študentov. Maturitnú skúšku z ruštiny si vybralo 529 detí. Kým v minulom roku z francúzštiny maturovalo 29 žiakov, v tomto roku si ju vybral v celom kraji len jediný žiak (v Prešove), rovnako ako španielčinu (v Humennom). Vo štvrtok 20. marca sú pre žiakov pripravené testy z matematiky. V tomto roku ich absolvuje 1 236 maturantov. Špecialitou Prešovského kraja je maturita z ukrajinského jazyka, ktorá v piatok čaká na 26 študentov Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove. Táto jediná stredná škola s vyučovacím ukrajinským jazykom na Slovensku má spolu 100 žiakov, 140 žiakov navštevuje základnú školu.

Najviac maturantov, 2 566, navštevuje školy v krajskom meste. V Poprade bude v tomto roku maturovať 1 243 žiakov, v Humennom 894. Vo Vranove nad Topľou evidujú 458 maturantov a v Starej Ľubovni 363.

V kraji je tiež 62 maturantov so zdravotným znevýhodnením, ide najmä o vývinové poruchy učenia, telesný postih, sluchový, prípadne zrakový postih. Títo žiaci navštevujú 26 škôl v kraji. V súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách môžu mať upravené podmienky na vykonanie maturitnej skúšky.

Náhradný termín na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturít bude závisieť od počtu prihlásených žiakov a predbežne by sa mal konať v termíne od 11. do 16. apríla.

Po písomných maturitách čakajú o dva mesiace na žiakov ústne maturitné skúšky. Odporúčané obdobie na ich realizáciu je stanovené od 19. mája do 6. júna. Termín si určí každá škola individuálne.

***

Prešov 14. marca 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.03.2014 / Aktualizované: 14.03.2014 HoreTlačiť