Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby po štvrtýkrát

Prešovský samosprávny kraj 23. októbra po štvrtýkrát udelil ocenenia Krídla túžby v sociálnych službách. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli počas koncertu bez bariér odovzdané ceny v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb cenu získala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko v Prešove za zvyšovanie kvality života zrakovo postihnutých poskytovaním špecializovaného poradenstva, vykonávaním sociálnej rehabilitácie, obhajobou záujmov zrakovo postihnutých a preventívne aktivity. Únia pôsobí už 16 rokov na celom území PSK a vo svojom portfóliu má približne 1 620 klientov rôznych vekových kategórií. Návrh na ocenenie podala klientka ÚNSS Mária Maliňáková.

V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby odniesla Nadežda Hinďošová z Centra sociálnych služieb Dúhový sen v Kalinove. V zariadení pracuje už 30 rokov, od roku 1984, kedy nastúpila ako zdravotná sestra. Je nevyčerpateľným zdrojom nových inšpirácií a v kolektíve je známa zavádzaním nových nápadov. „Vo veľkej miere prispieva k odbúravaniu stereotypov u prijímateľov sociálnych služieb a pôsobí na nich motivačne,“ zdôvodnil vo svojom návrhu riaditeľ centra Milan Burcin.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu prevzal Dušan Demjan z Centra sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach. Do zariadenia bol prijatý v roku 2007 a v priebehu adaptačného procesu veľmi ťažko prijímal nové prostredie. Dnes pomáha pri mnohých činnostiach v zariadení, či ide o kúpanie imobilných klientov, triedenie osobného šatstva, upratovanie alebo ergoterapeutické činnosti. Zároveň objavil veľkú záľubu vo fotografovaní a v práci s kamerou. Neexistuje žiadna aktivita klientov, pri ktorej by chýbal s kamerou v ruke. Návrh na jeho ocenenie zaslali zamestnanci CSS Clementia

Koncert Krídla túžby priamo nadväzuje na tradíciu prehliadky deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až 2009. Pridanou hodnotou, ktorá má zamestnancov i prijímateľov motivovať, je práve udeľovanie ocenení. Ako v príhovore skonštatoval podpredseda PSK Peter Obrimčák, „oceňujeme všetkých, bez ohľadu na zriaďovateľa, nechceme ich deliť na verejných a neverejných poskytovateľov, všetci poskytujú rovnako dôležité služby. Chceme ukázať, že vnímame náročnú prácu ľudí v tejto oblasti.“

Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzali tri lokálne koncerty. V Nižnom Slavkove, Spišskom Podhradí a v Medzilaborciach na prelome júna a júla sa prezentovali prijímatelia sociálnych služieb z 35 zariadení. Najzaujímavejšie vystúpenia postúpili na veľkú scénu DJZ.

 

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby pre 2 200 prijímateľov sociálnej pomoci.

***

Prešov 27. októbra 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.10.2014 / Aktualizované: 27.10.2014 HoreTlačiť