Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hudák: Kontrola nie je o represii, je aj o pomoci

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má nového hlavného kontrolóra. Rozhodli o ňom poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom zasadnutí 18. februára. Novým hlavným kontrolórom sa stal Jozef Hudák zo Stropkova, ktorý po šiestich rokoch vystrieda Jána Majdu.

Voľby hlavného kontrolóra uskutočnil 62-členný poslanecký zbor tajným hlasovaním. Do volieb sa prihlásilo šesť záujemcov. Všetci šiesti kandidáti na post hlavného kontrolóra mali päť minút na prezentáciu svojich základných zámerov pred krajským parlamentom.

Zo 62 hlasov boli tri hlasovacie lístky neplatné, takže o novom kontrolórovi rozhodlo 59 poslaneckých hlasov. Nový funkcionár PSK bol vybratý už v prvom kole volieb. S počtom hlasov 38 ho s prehľadom vyhral 42-ročný ekonóm Jozef Hudák. Doterajší kontrolór Ján Majda (Svidník) dostal 16 hlasov, Štefan Tichý z Vranova nad Topľou získal päť hlasov. Traja zvyšní kandidáti - Ladislav Škyvra (Prešov), Dušan Lukáč (Veľký Šariš) a Jozef Nehila (Sabinov) nedostali ani jeden hlas.

Jozefovi Hudákovi sa začalo funkčné obdobie 20. februára. Ako uviedol, „najprv si chcem zanalyzovať, aký je stav na útvare hlavného kontrolóra a následne prijmem ďalšie kroky. Chcem, aby útvar fungoval ako metodická, poradenská pomoc pre ostatné organizácie a zamestnancov. Chcel by som, aby sa zamestnanci kontroly nebáli, pretože kontrola nie je o nejakej represii, kontrola je aj o pomoci.“

Ing. Jozef Hudák pochádza zo Stropkova. V roku 1993 ukončil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva. Na začiatku svojej profesijnej kariéry pracoval v súkromných firmách, v roku 1994 prešiel do bankovníctva, kde zotrval takmer 20 rokov. Vo Všeobecnej úverovej banke vystriedal za toto obdobie niekoľko pozícií, postupne riadil pobočky vo Svidníku, Vranove nad Topľou a Bardejove. Nie je členom žiadnej politickej strany.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Prvým hlavným kontrolórom PSK bol v rokoch 2002 – 2008 Vladimír Fedorko z Raslavíc (okr. Bardejov). V rokoch 2008 - 2014 ho vystriedal Ján Majda zo Svidníka.

Doterajší hlavný kontrolór ostal aj naďalej pracovať na Útvare hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK. Okrem hlavného kontrolóra tam momentálne pracuje 11 zamestnancov v troch oddeleniach: oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom, oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov a oddelenie všeobecnej kontroly.

***

Prešov 21. februára 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.02.2014 / Aktualizované: 21.02.2014 HoreTlačiť