Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Grantová schéma je v tomto roku určená pre mestá a obce

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku opäť plánuje poskytnúť dotácie na podporu rôznych aktivít v kraji prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 15/2008. Výzva na predkladanie žiadostí je pripravená na rokovanie Zastupiteľstva PSK 22. apríla, kedy by ju mali schváliť poslanci.

„Predbežne je text výzvy uverejnený na webovej stránke kraja s podmienkou schválenia v krajskom parlamente. Potenciálni prijímatelia sa môžu zoznámiť s podmienkami a môžu začať pracovať na žiadostiach. Pracujeme v zrýchlenom režime, aby sme to stihli v tomto roku: v apríli plánujeme schváliť výzvu, o pridelení dotácií by mali poslanci hlasovať v júni, pretože projekty musia byť ukončené do 31. októbra kvôli nášmu rozpočtu,“ vysvetľuje predseda PSK Peter Chudík.

V tomto roku sú pre záujemcov pripravené dva programy – Šport a Kultúra. Ich cieľom je podľa Petra Chudíka „zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov kraja a tiež podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí, zachovávať kultúrne hodnoty a udržiavať pamätihodnosti a kultúrne pamiatky na území nášho kraja.“

Celková alokácia na výzvu dosahuje 270 000 eur. Dotáciu je možné poskytnúť vo finančnom limite od 1 000 do 5 000 eur, maximálne však do výšky 80 percent z celkových nákladov projektu. Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto roku výlučne obce a mestá v Prešovskom kraji, pričom každý žiadateľ môže v rámci výzvy podať iba jednu žiadosť. Podporené projekty musia byť realizované v termíne od 1. januára do 31. októbra.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať najneskôr do 13. mája. „Do konca mája prebehne formálna kontrola a posudzovanie žiadostí. Príslušné odbory nášho úradu overia úplnosť predložených žiadostí o poskytnutie dotácie a splnenie podmienok výzvy. Žiadosťami sa bude krajský parlament zaoberať 24. júna, kedy schváli zoznam prijímateľov. Následne bude zoznam úspešných žiadateľov zverejnený na webovom sídle PSK a do konca júla budú podpísané zmluvy,“ približuje harmonogram postupu predseda PSK.

Dotácie na podporu aktivít pre rôzne subjekty prideľoval Prešovský samosprávny kraj každoročne od roku 2004. V rokoch 2010 a 2011 bol grantový systém pozastavený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. K výzvam sa regionálna samospráva vrátila v roku 2012. „Neznamená to, že by sa naša finančná situácia radikálne zmenila k lepšiemu. Cítime však veľký dopyt predovšetkým zo strany obcí na podporu drobných lokálnych aktivít. Nemajú odkiaľ získať financie, preto sme vyčlenili prostriedky z nášho rozpočtu. Považujeme to za náš príspevok k rozvoju regiónu,“ uzavrel P. Chudík.

***

Prešov 11. apríla 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.04.2014 / Aktualizované: 11.04.2014 HoreTlačiť