Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Daň z nehnuteľnosti

Organizácie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zaplatia ročne daň z nehnuteľnosti vo výške 84 434 eur. Kým školy a školské zariadenia sú v zmysle zákona o dani z nehnuteľnosti od tejto dane celoplošne oslobodené, 28 kultúrnych inštitúcií a 27 zariadení sociálnych služieb sa odpustenie dane netýka. Prípadná úľava a jej výška je podmienená ústretovosťou jednotlivých miest a obcí.

Najviac ústretové sú v tomto smere mestá Kežmarok a Medzilaborce, ktoré múzeám na svojom území poskytujú 100-percentnú úľavu na dani z nehnuteľnosti. Mesto Poprad zase kultúrnym organizáciám vyrubuje len symbolickú daň z pozemkov a od dane zo stavieb ich oslobodilo. Knižnica, múzeum, galéria a osvetové stredisko tak spolu Popradu zaplatia ročne len 850 eur. Istú úľavu, ktorú však ťažko vyčísliť, poskytuje aj mesto Stará Ľubovňa Ľubovnianskemu múzeu, ktoré zaplatí daň vo výške 3 323 eur. Úľavu vo výške 30 percent poskytuje mesto Vranov nad Topľou, takže osvetové stredisko zaplatí ročne 1 512 eur. Úľava sa však už netýka sociálnych zariadení. V Bardejove je situácia rozdielna. Kým múzeum daň z nehnuteľnosti neplatí, knižnica úľavu nemá žiadnu a platí daň vo výške 509 eur. Celková daň, ktorú mesto Bardejov získa od organizácií PSK, dosahuje ročne 5 287 eur. Žiadna úľava sa netýka ani kultúrnych organizácií v Humennom. Múzeum, knižnica a osvetové stredisko zaplatia mestu na dani z nehnuteľnosti ročne 4 590 eur, ďalších 1 000 eur platí centrum sociálnych služieb. Plnú daň, 1 074 eur, platí mestu aj Múzeum v Hanušovciach nad Topľou.

Suverénne najviac, vyše 54 tisíc eur, na dani z nehnuteľnosti smeruje do rozpočtu mesta Prešov. Zo siedmich kultúrnych organizácií zaplatí Divadlo Jonáša Záborského na tejto dani viac ako 23 tisíc eur. Nezanedbateľnú čiastku (4 422 €) platí aj Krajské múzeum, Knižnica P. O. Hviezdoslava (3 524 €), Šarišská galéria (2 700 €), či Hvezdáreň a planetárium (1 640 €). Úľavy nemajú žiadne, platia plnú výšku ako podnikateľské subjekty. Úľavu by však tieto kultúrne stánky uvítali, pretože plnia verejnoprospešnú funkciu hlavne pre obyvateľov mesta. „Tieto zariadenia neprodukujú zisk a sú nenahraditeľné pre kultúrny život občanov,“ zdôrazňuje poslanec Zastupiteľstva PSK zo Svidníka Ján Vook. Podľa jeho slov by to nemusela byť práve úľava, pomohlo by aj to, keby suma vo výške dane smerovala opäť do organizácie, napríklad na podporu jej aktivít. „Nemáme záujem sa tejto dane úplne zbaviť, chápeme túto povinnosť. Chceli by sme ju však využiť na podporu kultúry. Nechceme, aby mesto investovalo do cudzieho majetku. Možností je veľa. Napríklad mesto by mohlo zaviazať organizácie, aby peniaze vo výške dani z nehnuteľnosti, použili na svoj rozvoj. Ak mesto daň nechce odpustiť, mohlo by napríklad poskytnúť knižnici financie na doplnenie knižničného fondu, opraviť chodník pri divadle, podporiť nový edukačný program v planetáriu, či zakúpiť umelecký artefakt do galérie. V prípade ústretovosti by sme určite našli vhodný spôsob prijateľný pre všetky strany,“ vysvetlil Ján Vook, člen komisie kultúry pri Z PSK.

Situácia v jednotlivých mestách Prešovského kraja je veľmi rozdielna, pokiaľ ide o správu napríklad knižníc. Vyšší územný celok prevzal do svojej pôsobnosti v roku 2002 sedem regionálnych knižníc, takže tieto mestá nemajú s financovaním knižnice žiadne starosti ani výdavky. Naopak, tie, ktorým knižnice ostali v správe, musia zafinancovať celú prevádzku knižnice. Do tejto skupiny patria napríklad Sabinov, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Medzilaborce, Spišská Belá, Giraltovce, či Hanušovce.

„Veľa sa hovorí o zlej situácii v kultúre a o permanentnom nedostatku finančných prostriedkov. Špeciálne využitie financií z dani z nehnuteľnosti by určite bolo pozitívnym impulzom ako pomôcť riešiť situáciu. Možností je veľa – podstatné je, či mesto má záujem podporiť kultúrnu inštitúciu, ktorá pôsobí na území mesta pre jeho obyvateľov. Apelujem na poslancov, ktorí sú tiež v mestských zastupiteľstvách a na všetkých, ktorí tvrdia, že chcú tejto veci pomôcť,“ uzavrel J. Vook.

***

Prešov 14. mája 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.05.2014 / Aktualizované: 14.05.2014 HoreTlačiť