Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Víťazi súťaže Dedina roka 2013

Dňa 18. septembra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Vojtecha Ferencza a takmer 180 účastníkov z celého Slovenska: starostov, zástupcov štátnej správy, samosprávnych krajov, partnerských organizácií, odborníkov a ďalších vzácnych hostí z domova aj zo zahraničia.

Konferencia priniesla bilanciu pätnástich rokov realizácie Programu obnovy dediny, ktorý je obľúbeným nástrojom rozvoja vidieckych oblastí. Za 15 rokov sa do neho zapojilo takmer 85 % vidieckych obcí na Slovensku. Na konferencii dostali slovo úspešní starostovia, odborníci aj hostia zo zahraničia. Na záver konferencie boli vyhlásené výsledky súťaže Dedina roka 2013.

Víťazom na rok 2013 je obec Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda), ktorá bude v roku 2014 reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Druhé miesto obsadila obec Špania Dolina (okres Banská Bystrica) a tretie miesto obec Pruské (okres Ilava).

Slávnostné odovzdanie cien oceneným obciam sa uskutoční vo víťaznej obci Malé Dvorníky v novembri 2013. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže, finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine a zároveň získavajú možnosť realizácie projektu obnovy dediny vo väzbe na finančný mechanizmus Programu obnovy dediny v roku 2014. Víťaz okrem toho získava od generálneho partnera súťaže finančný príspevok na organizačné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže a finančný príspevok na reprezentáciu v európskej súťaži.

Ďalšie v súťaži ocenené obce:

 • Mimoriadna cena - Kechnec (okres Košice – okolie) ocenenie „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky a zároveň trvalo udržateľný rozvoj obce“
 • Dedina ako hospodár - Jablonka (okres Myjava) ocenenie „Za mimoriadne zodpovedné hospodárenie s majetkom obce a jeho efektívne zveľaďovanie v prospech obyvateľov a návštevníkov obce“
 • Dedina ako maľovaná - Baďan (okres Banská Štiavnica) ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho charakteru a malebného harmonického vzhľadu dediny“
 • Dedina ako klenotnica - Sebechleby (okres Krupina) ocenenie „Za významný prínos k šíreniu miestnych kultúrno-historických tradícií a aktívnemu prezentovaniu živej kultúry v obci“
 • Dedina ako pospolitosť - Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce) ocenenie „Za dlhodobý a systematický rozvoj rôznorodej komunity s rešpektovaním miestneho naturelu“
 • Dedina ako partner - Šarovce (okres Levice) ocenenie „Za aktívnu tvorbu a udržiavanie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni v prostredí viacerých národností a vierovyznaní“
 • Dedina ako hostiteľ - Blatnica (okres Martin) ocenenie „Za všestrannú ponuku možností a atraktivít cestovného ruchu s prihliadnutím na súčasné potreby návštevníkov s využitím miestneho potenciálu“
 • Dedina ako záhrada - Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) ocenenie „Za inšpirujúce a starostlivé využívanie prírodných zdrojov a zachovávanie charakteristického vzhľadu krajiny“
 • Internetové hlasovanie - Dubník (okres Nové Zámky)

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.10.2013 / Aktualizované: 07.10.2013 HoreTlačiť