Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SAD Prešov pokračuje v modernizácii autobusových staníc

Po 37. rokoch boli dnes do užívania odovzdané zrekonštruované priestory autobusovej stanice v Sabinove. SAD Prešov prevezie cez autobusovú stanicu v Sabinove denne priemerne 148 autobusov, ktoré smerujú do 68 obcí a obslúžia celkom 3 846 cestujúcich.

Rekonštrukcia za takmer 260 tisíc eur cestujúcim zo Sabinova a okolia výrazne skvalitnila cestovné prostredie. Na stanici, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1976, boli po celé desaťročia doteraz vykonávané len drobné opravy. Ako zdôraznil pri otvorení generálny riaditeľ SAD Prešov Jozef Kičura, „práce sa podarilo zrealizovať za päť mesiacov – od apríla do augusta.“ Dodávateľ – AZA group za tento čas zrekonštruoval spevnené plochy, zriadil prístrešky pre cestujúcich a inštaloval automatické závory pre vstup a výstup autobusov. Modernizácia sa týkala aj verejného osvetlenia, boli zakúpené odpadové koše, osadené označníky a nainštalovaná informačná tabuľa.

Spoločnosť SAD Prešov, a. s. už v predchádzajúcom období realizovala modernizáciu staníc v Lipanoch, Bardejove a Giraltovciach. Išlo o opravy nástupíšť a príjazdových komunikácií, opravy striech na staniciach a inštalácie automatických rámp. Ako vysvetlil J. Kičura, „aj takto sa snažíme vytvoriť bezpečnejšie podmienky pre dopravcov, zvýšiť kultúru cestovania a tým prispieť k spokojnosti zákazníkov.“ To všetko by sa podľa jeho slov malo odraziť na zvýšení počtu cestujúcich a v konečnom dôsledku na náraste tržieb prímestskej dopravy.

Vyšší komfort pre cestujúcich ocenil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík: „Samosprávny kraj prispieva na dopravu vo verejnom záujme a preto nás teší, že SAD Prešov investuje nielen do nových autobusov, k čomu sa zmluvne zaviazal, ale aj do exteriérových staničných priestorov, ktoré sú pre cestujúcich takisto mimoriadne dôležité.“

V tomto roku plánuje SAD Prešov realizovať ďalšiu modernizáciu na autobusovej stanici v Prešove. Pôjde o rekonštrukciu nástupíšť, sociálnych zariadení a v súvislosti s tým aj inštaláciu vstupných a výstupných rámp. Cieľom úprav bude odstrániť mnohé bariéry v oblasti dopravnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Akciová spoločnosť SAD Prešov ročne spoločnosť prevezie v priemere 13 miliónov cestujúcich a ubehne 12,2 miliónov kilometrov. Dopravu zabezpečuje 199 autobusov, z toho v prímestskej doprave 172 s priemerným vekom šesť rokov. Priemerné ročné tržby osobnej dopravy dosahujú objem 8 miliónov eur. SAD Prešov, a.s. zamestnáva 333 pracovníkov.

***

Sabinov 16. septembra 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.09.2013 / Aktualizované: 16.09.2013 HoreTlačiť