Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projekt TOURAGE

V dňoch 12. – 14. novembra 2013 sa v Prešovskom samosprávnom kraji uskutočnila študijná návšteva spojená s pracovnými stretnutiami projektu „TOURAGE – Developing senior tourism in remote regions“. Organizátorom študijnej návštevy bol partner projektu, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.

Projekt TOURAGE je zameraný na výmenu skúseností a hľadanie riešení v oblasti seniorského cestovného ruchu a je v ňom zapojených 11 partnerov z 9 štátov Európskej únie (Fínsko - vedúci partner projektu, Grécko, Španielsko, Poľsko, Írsko, Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG IVC.

Jednou z nosných aktivít projektu je výber tzv. "dobrých príkladov", t.j. úspešných projektov a produktov v oblasti seniorského cestovného ruchu vhodných na prezentáciu a aplikáciu v partnerských regiónoch. Práve cieľom študijnej návštevy v prešovskom regióne bolo predstaviť partnerom projektu dobré príklady v našom regióne. V rámci celodennej cesty dňa 13. novembra 2013 boli partnerom predstavené nasledovné projekty a produkty:

V Spišskom Hrhove to bol obecný sociálny podnik okrem iného zameraný na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu a s ním spojený cezhraničný projekt „Špacírky živým Spišom“ ako komplexný turistický produkt zameraný najmä na skupinové zájazdy pre rôzne vekové kategórie.

Ďalším dobrým príkladom bolo Ľubovnianske múzeum – hrad a ich zariadenia pre hendikepovaných, slabozrakých a nevidiacich návštevníkov, ktorými sa snažia sprístupniť historické dedičstvo regiónu aj týmto skupinám turistov.

Študijná cesta pokračovala návštevou múzea v Nestville Parku a deň bol zakončený návštevou hotela SOREA Ľubovňa v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Prvou prezentáciou bolo predstavenie regiónu Severného Spiša riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, Ing. Solárom ako aj predstavenie aktivít združenia. S druhou prezentáciou vystúpil riaditeľa hotela Ing. Brejčáka, ktorý predstavil produkty pre seniorov v rámci dotovaného seniorského turizmu ako aj vlastné produkty poskytované seniorským turistom. Ing. Brejčák pripravil pre projektových partnerov krátku exkurziu zariadeniami hotela a návšteva bola zakončená krátkym posedením pri káve, kde mali projektoví partnermi možnosť prediskutovať niektoré otázky.

Predstavenie dobrých príkladov v rámci prešovského regiónu pokračovalo na druhý deň prezentáciami v priestoroch Hotela Dukla. V rámci dvoch prezentácií odzneli príspevky Mgr. Dzurovčina z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, ktorý predstavil aktivity arcibiskupstva v oblasti záchrany a propagácie drevených chrámov a pútnických miest v regióne. Druhý príspevok bol v podaní RNDr. Kudzeja, CSc., riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, ktorý predstavil unikátny projekt „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia“. Deň bol zakončený pracovným stretnutím projektového tímu a vyhodnotením predstavených dobrých príkladov v rámci prešovského regiónu.

***

Prešov 20. novembra 2013

Mgr. Matúš Goč
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.11.2013 / Aktualizované: 20.11.2013 HoreTlačiť