Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

NÚCEM 2013

Žiaci v 52 základných a stredných školách z celého Slovenska budú počas najbližších dní testovať prvé úlohy, ktoré vytvorili učitelia v regiónoch v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania n základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Dnes (11. 11. 2013) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) začne overovať kvalitu nových testov v elektronickom prostredí z matematickej a čitateľskej gramotnosti, budúci týždeň z nemeckého a anglického jazyka. Skúšobné testovanie potrvá do 22. novembra 2013.

Na skúšobnom testovaní sa zúčastňuje desať škôl z Prešovského kraja, čo je najväčší počet v rámci všetkých krajov v SR. Sú to školy: Gymnázium L. Stöckela a Stredná priemyselná škola z Bardejova, Gymnázium v Lipanoch, Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska v Humennom, Základná škola (ZŠ) na Pugačovovej ulici z Humenného, Základná škola (ZŠ) v Huncovciach, ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove, ZŠ na ulici Gašpara Haina v Levoči, ZŠ v Tatranskej Lomnici a Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku. Záverečné vyhodnotenie kvality testov a úspešnosti žiakov zo skúšobného testovania bude známe koncom tohto roka. Z technického hľadiska sa na testovanie zatiaľ využíva dočasný testovací systém, ktorý v budúcnosti nahradí moderný testovací systém – ten je aktuálne predmetom verejného obstarávania.

“V príprave na novembrové skúšobné elektronické testovanie sme využili praktické skúsenosti z októbra, keď sme úlohy vyskúšali na „minivzorke“ 11 škôl. Podľa vyjadrení žiakov a učiteľov z týchto škôl boli úlohy z matematickej gramotnosti veľmi zaujímavé. Žiaci tiež jednoznačne ocenili, že po skončení testu hneď vedia, ako v teste obstáli a koľko bodov z celkového počtu získali. V prípade cudzích jazykov odporúčam žiakom, aby si dávali väčší pozor na preklepy v slovách a viac sa sústredili,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská o poznatkoch z októbrového testovania. Riaditeľka tiež vysvetlila, že po druhom t. j. novembrovom kole po štatistickom vyhodnotení testov NÚCEM následne uvedené testy postúpi externým recenzentom na odborné posúdenie a až po ich kladnom stanovisku sa testy dostanú do elektronickej databázy testov.

Podľa riaditeľky R. Kanovskej je overovanie kvality nových testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov v školách veľmi dôležitou súčasťou národného projektu. Celkovo má totiž v rámci neho vzniknúť 30-tisíc originálnych testových úloh a 150 testov. Zámerom NÚCEM-u je vytvoriť podmienky na postupný prechod škôl na elektronické testovanie, ktoré patrí k štandardnej forme hodnotenia vedomostí žiakov vo vyspelých krajinách. Do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ sa ku koncu októbra na Slovensku zapojilo už takmer 1650 základných a stredných škôl, najviac - až 245, je z Nitrianskeho kraja.

***

Bratislava 11. novembra 2013

Mária Grebeňová-Laczová
manažérka národného projektu

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.11.2013 / Aktualizované: 11.11.2013 HoreTlačiť