Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 - 2013

Dnes v Prešove podpísali 30 zmlúv na realizáciu mikroprojektov

Medzi projektmi je festival divadiel, hradné dni, cyklotrasy i miniskanzen

Spolu 30 úspešných žiadateľov dnes v Prešove slávnostne podpísalo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

„Ide v poradí o tretiu, poslednú výzvu mikroprojektov, ktorá bola vyhlásená 1. júna minulého roku. Prešovský samosprávny kraj k 31. júlu 2012 zaevidoval spolu enormný počet 176 projektov od uchádzačov z regiónu,“ priblížil predseda PSK Peter Chudík.

Ako uviedla vedúca odboru cezhraničných programov PSK Patrícia Janošková Hnátová, „spomedzi 176 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v celkovej hodnote 6,2 milióna eur Monitorovací podvýbor v minulom roku schválil napokon 60 žiadostí v celkovej hodnote 2,85 milióna eur. Príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 2,4 milióna eur. Dnes zmluvy podpísala polovica z nich, ktorí dodali potrebné podklady, ostatní zmluvy podpíšu priebežne.“

Program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať slovensko-poľské pohraničie. V rámci tretej výzvy sú podporené projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia. „Medzi úspešných prijímateľov patrí napríklad obec Hrabkov s projektom festivalu amatérskych divadiel, obec Pavlovce s dobudovaním cyklotrasy, občianske združenie Big Ben, ktoré chce zorganizovať hradné dni na hrade Šebeš, Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topoľou, ktorý plánuje inštalovaním remeselných stánkov vytvoriť Námestie remesiel, či farnosť Ľutina, ktorá chce dokončiť II. etapu miniskanzenu drevených chrámov,“ konkretizovala P. Janošková Hnátová.

Spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje maximálne 85% oprávnených nákladov. Minimálna výška spolufinancovania z prostriedkov ERDF je 5 000 eur, maximálna výška je 50 000 eur.

„Tým, že Prešovský samosprávny kraj vyčerpal svoju alokáciu, po zasadnutí Monitorovacieho podvýboru bola III. výzva uzavretá a všetky ostatné odporúčané projekty boli zaradené do rezervného zoznamu. V prípade úspor pri realizácii mikroprojektov bude možné zazmluvniť projekty, ktoré sa nachádzajú na rezervnom zozname v zmysle uvoľnenej alokácie – ide o 117 projektov,“ vysvetlila P. Janošková Hnátová.

***

Prešovský samosprávny kraj v rámci prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 spolu s partnermi Strešného projektu vyhlásil doteraz tri výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. V rámci nich bolo na území Prešovského kraja schválených spolu 143 projektov v celkovej hodnote 6,4 milióna eur.

V rámci výziev mikroprojektov z rokov 2009 a 2010 sa doteraz realizovalo spolu 83 projektov v celkovej zazmluvnenej sume 3,55 milióna eur. Medzi nimi bol napríklad projekt Kone Koňarom – Vráťme kone do Prešova, ktorý umožnil zrekonštruovať jazdiareň a zorganizovať jazdecké preteky. Ďalším úspešným bol projekt mesta Spišská Belá - Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin, v rámci ktorého sa realizovali viaceré zaujímavé aktivity – Kaštieľne hry, Zemiakarsky jarmok, Slovensko-poľské jarmočné dni, Medzinárodný festival fotografie, či Medzinárodný deň cestovného ruchu. Spomenúť možno i vybudovanie miniskanzenu drevených chrámov v obci Ľutina, kde návštevníci môžu vidieť sakrálne pamiatky zo širokého okolia na jednom mieste, či vybudovanie cykloturistického chodníka na trase Kalinov – Moszczaniec.

***

Prešov 13. marca 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.03.2013 / Aktualizované: 13.03.2013 HoreTlačiť