Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK podporuje rozvoj podnikania

Úspešná ekonomická misia vo Francúzsku

Cezhraničná spolupráca

Aj keď Prešovský samosprávny kraj (PSK) nemá priame nástroje na zabezpečovanie podnikania, túto oblasť považuje za jednu zo svojich priorít regionálnej politiky.

Koncom februára sa preto uskutočnila návšteva delegácie PSK v partnerskom departmente Horné Pyreneje vo Francúzsku. Jej členmi boli pracovníci Úradu PSK zodpovední za rozvoj spolupráce, predstaviteľ Prešovskej regionálnej komory (PRK) SOPK a zástupcovia prešovských firiem Spinea a Tomark.

Členovia delegácie prezentovali ekonomické a investičné prostredie kraja a vybrané firmy, ich produkciu a zámery na rozvoj podnikateľských činností. Počas stretnutia s francúzskymi predstaviteľmi prerokovali možnosti rozvoja obchodno-ekonomickej spolupráce. S predstaviteľmi Generálnej rady Horných Pyrenejí delegácia rokovala tiež o spolupráci na úrovni PSK a Generálnej rady Horné Pyreneje. Výsledkom bol návrh Akčného plánu spolupráce na rok 2008. Ekonomickú misiu vysoko hodnotili najmä podnikateľské subjekty kraja, ktoré sa jej zúčastnili.

Veľmi pozitívne cestu hodnotila firma Tomark v Prešove, najmä z pohľadu zainteresovania sa firmy v oblasti leteckého priemyslu. Táto spoločnosť je, okrem iného, výrobcom ultraľahkých lietadiel. Ako uviedol obchodný riaditeľ Daniel Tomko, “možnosti na rozvoj spolupráce vidíme v ponuke firmy SOCATA na kooperáciu pri výrobe niektorých časti lietadiel, ktoré táto spoločnosť dnes vyrába.“ Inšpiráciou bola tiež aplikácia nových moderných výrobných postupov a technológií v oblasti leteckého priemyslu v navštívenej firme.

Misia bola úspešná aj z pohľadu firmy Spinea. Podarilo sa im nadviazať mimoriadne cenné kontakty a získať informácie o podnikateľskom prostredí v Horných Pyrenejach. Manažérka predaja firmy Spinea, Viera Ormošová zhodnotila návštevu takto: “Naša firma rozvíja svoje obchodné aktivity na francúzskom trhu už od roku 2002 a predaj ložiskových reduktorov TwinSpin má stúpajúcu tendenciu. Potenciál tohto trhu však odhadujeme na oveľa väčší. Jedným z odvetví, kde by sme sa chceli presadiť, je odvetvie leteckého priemyslu. Preto sme mimoriadne uvítali možnosť zúčastniť sa misie do Horných Pyrenejí. Táto oblasť je pre nás atraktívna hlavne z pohľadu blízkosti k sídlu leteckého gigantu Airbus a predpokladu, že sa tam nachádzajú jeho dodávateľské firmy, ktoré sú našimi potenciálnymi zákazníkmi.“ Priestor na uplatnenie produkcie firmy vidí tiež v oblasti obrábacích strojov, navigačnej a radarovej techniky, meracej techniky a všade tam, kde je potrebné polohovanie s vysokou presnosťou.

Pre PRK SOPK boli prínosom informácie o činnosti výboru pre hospodársky rozvoj departmentu (najmä previazanosť regionálnej a miestnej samosprávy departementu s obchodnými a podnikateľskými subjektami; servis poskytovaný podnikateľom rozvojovou agentúrou, spôsob podpory začínajúcim firmám/fyzickým osobám formou mikropôžičiek, činnosť energetickej agentúry a pod.). Získané poznatky v uvedených oblastiach, ako aj informácie o priemyselnej štruktúre departmentu, umožnia PRK SOPK lepšie hľadanie a výber potenciálnych slovenských a francúzskych partnerov. Za užitočné PRK SOPK považuje tiež informácie o činnosti Obchodnej a priemyselnej komory v Tarbes v oblasti poskytovania servisu pre svoje členské firmy, vrátane aktivít v oblasti vzdelávania. PRK SOPK vidí možnosti budúcej spolupráce v pripravenosti poskytovať individuálny servis a poradenstvo francúzskym a slovenským firmám hľadajúcim kooperačných partnerov. “Vysoko si vážim priateľskú atmosféru, ktorá panovala počas každého stretnutia v Horných Pyrenejach. Reálny môže byť rozvoj spolupráce niektorých našich regionálnych elektrotechnických firiem vo forme subdodávok i spoločného výskumu s vyspelými francúzskymi firmami v navštívenom regióne,“ konštatoval zástupca riaditeľky PRK SOPK, František Kupčiha.

Výsledkom rokovania predstaviteľov úradov oboch partnerských regiónov bolo dohodnúť aktivity, ktoré boli zahrnuté do Akčného plánu spolupráce na rok 2008. Ťažiskom spolupráce bude oblasť regionálneho rozvoj a územného plánovania, trvalo udržateľného miestneho rozvoja, kultúry a už spomínaná oblasť podpory rozvoja obchodu a podnikania.

***

 

Prešov 29. 2. 2008

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.02.2008 / Aktualizované: 28.08.2017 HoreTlačiť