Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zamestnanci sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si prilepšia

Kraj im navýši platy, rozdelí im jeden milión eur

Tlačová správa

Zmena financovania sociálnych služieb, platná od 1. januára 2018, priniesla pozitívnu správu. Vďaka ušetreným finančným prostriedkom, sa vytvoril priestor na zvýšenie miezd pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Župa im do konca roka rozdelí milión eur.

Navýšenie miezd sa týka pracovných zaradení, ktorých pracovná pozícia vyžaduje vyšší stupeň vzdelania a náročnosti výkonu prác so zameraním na odborné činnosti, a zároveň ich funkčný plat je nižší ako 600 eur.

Ide o pracovné pozície – opatrovateľka, zdravotná sestra, zdravotnícka asistentka, sanitárka, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, rehabilitačná asistentka, sociálna pracovníčka, psychologička, špeciálna pedagogička, vychovávateľka, pomocná vychovávateľka, kuchárka.

Tzv Agenda 600 sa dotýka 754 zamestnancov z celkového počtu 1473 zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jednotlivec si tak mesačne prilepší o 172 eur, čo za štyri mesiace tohto roka znamená priemerné navýšenie o 688 eur na zamestnanca.

„Vidíme potrebu motivovať zamestnancov v týchto zariadeniach, aby nám neutekali do zahraničia. V okresných mestách ako Prešov, Poprad, Kežmarok, Humenné, Bardejov je už problém získať záujemcov o tieto profesie. Najhmatateľnejšie je to v Prešove, kde je veľká fluktuácia pracovníkov, čo nie je určite dobré z pozície poskytovateľov. Toto opatrenie bude preto určite prvý krok k tomu, aby sme mali dostatok pracovníkov, ktorí našim klientom poskytnú kvalitné sociálne služby,“ priblížil vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka.

V druhej skupine sú zamestnanci, ktorí nie sú v priamom pracovnom kontakte s prijímateľmi služieb, ale vykonávajú tzv. obslužné činnosti, a rovnako nedosahujú výšku tarifného platu na úrovni 600 eur. Ide o pracovné pozície – upratovačka, údržbár, skladník, administratívny pracovník, pomocná sila v kuchyni, pracovná sila v práčovni, šička a pod.

Tieto pracovné pozície si paušálne prilepšia o 40 eur mesačne, teda za štyri mesiace o 160 eur na zamestnanca. Zvyšovanie sa týka ďalších 359 zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Aktuálne župa vyčlenila na zvýšenie platov celkovo pre 1113 zamestnancov viac ako 600 tisíc eur. S koncoročnými odmenami za celoročnú odvedenú prácu by sa mala suma vyšplhať na jeden milión eur. Zachovanie kontinuity nárastu a udržateľnosti výšky miezd chce PSK zabezpečiť aj v roku 2019. A to vďaka navýšeniu tarifných platov v priemere o 10% nariadením vlády.

***

V Prešove dňa 19. septembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.09.2018 / Aktualizované: 19.09.2018 HoreTlačiť