Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Chorvátska župa chce spolupracovať s PSK

Spoločné projekty v kultúre, vzdelávaní a cestovnom ruchu

Tlačová správa

Dubrovnícko-neretvianska župa v Chorvátsku a Prešovský samosprávny kraj si definovali oblasti spolupráce a konkrétne aktivity v oblastiach kultúry, cestovného ruchu i vzdelávania. Stalo sa tak na oficiálnom stretnutí uplynulý týždeň v Dubrovníku, kde pracovné rokovania viedli najvyšší predstavitelia partnerských regiónov Nikola Dobroslavić a Milan Majerský.

Medzinárodné partnerstvo s chorvátskou župou je spomedzi spriatelených regiónov PSK najmladšie.

Vytvorenie legitímnej spolupráce bolo oficiálne spečatené v apríli 2017 po viacerých bilaterárnych a prípravných rokovaniach, kde boli načrtnuté prieniky možnej spolupráce. Aktuálni župani potvrdili obojstranný záujem na rozvíjaní kontaktov, ktoré by mali smerovať do rozvoja regionálnej a miestnej samosprávy, podnikateľského sektora i cestovného ruchu. Vzájomná spolupráca sa ma týkať aj vedy, vzdelávania, kultúry, športu i sociálnej oblasti. Prioritou by malo byť i čerpanie finančných zdrojov na realizáciu spoločných projektov v rámci programov Európskej únie.

Najvyšší predstavitelia žúp sa dohodli aj na konkrétnych krokoch. Jedným z nich by malo byť zorganizovanie výstavy o svetoznámom Andy Warholovi v galérii moderného umenia v Dubrovníku, ktorá by mala byť v aktuálna už v lete budúceho roku. Zahraniční partneri sa zaujímali aj o ďalšie kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré by mohli byť lákadlom pre chorvátskych návštevníkov na Slovensku. Reálnu podobu by v krátkom čase mali nadobudnúť výmenné pobyty mládeže a študentov so zameraním na hotelierstvo a cestovný ruch. Obe strany vidia tiež veľkú perspektívu v aktívnej spolupráci pri získavaní podpory zo zdrojov EÚ.

***

Dubrovnícko-neretvianska župa je najjužnejším regiónom Chorvátskej republiky a je územne organizovaná do 22 jednotiek miestnej správy a samosprávy s piatimi mestami a 17 obcami. Regionálnym centrom kraja je mesto Dubrovník. Ekonomika sa orientuje prevažne na sektor cestovného ruchu a gastronómie, ale aj poľnohospodárstvo a námornú dopravu. Región ponúka bohaté možnosti pre spoznávanie prírodných krás, na jeho území je 40 chránených oblastí a veľké množstvo cenných kultúrnych pamiatok.

V Prešove 25. júna 2018

Daša Jeleňová
Hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.06.2018 / Aktualizované: 25.06.2018 HoreTlačiť