Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Za vyššiu kvalitu vzdelávania a jeho prepojenia s trhom práce

Porada riaditeľov župných škôl s aktuálnymi témami

Tlačová správa

Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa posledné dva prázdninové dni venujú ešte intenzívnejšej príprave na nový školský rok. Od dnes 30. do 31. augusta sa zúčastňujú pracovnej porady v Tatranskej Lesnej, ktorú organizuje Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu PSK. Takmer 80 účastníkov spolu s vedením kraja a pozvanými hosťami informujú manažmenty škôl o aktuálnych legislatívnych procesoch v školstve i nových projektoch týkajúcich sa vzdelávania.

Stretnutie pozdravil aj predseda PSK Milan Majerský. Ten uviedol, že postavenie učiteľa je dnes veľmi komplikované, nedocenené, napriek tomu na našich školách máme určite veľa dobrých a osvietených pedagógov, ktorí odovzdávajú svojmu poslaniu to najlepšie. Apeloval tiež na vedenie škôl, aby vo svojej práci nepodliehali priemernosti, ale čo najviac ťažili z individuality každého pedagóga i žiaka. Dotkol sa aj nepopulárnych tém a upozornil na nutnosť racionalizácie škôl.

„Ako zriaďovateľ vyvíjame neustály tlak, aby sme ponúkali kvalitné vzdelávanie, reflektovali potreby trhu práce, vychovávali absolventov pre prax, a nie pre úrady práce. Od racionalizácie očakávame vyššiu kvalitu vzdelávania, prepojenie s duálnym vzdelávaním, modernejšie učebne, spokojnejších a lepšie zaplatených učiteľov. Chceme vo vedení škôl mať progresívnejší manažment, ktorý bude vynakladať iniciatívu do zlepšovania výučby a pedagogického procesu, nie do zabezpečovania technického zázemia budov a ich prevádzky,“ povedal vo svojom vystúpení M. Majerský.

Na programe porady riaditeľov počas dvoch dní je viacero dôležitých tém. Vedeniu škôl budú predstavené novinky vo financovaní, ktoré kraj pripravuje od budúceho roka, rovnako nový spôsob riadenia majetku PSK, skúsenosti z inšpekčnej činnosti, ale aj viaceré projekty zamerané na prepojenie vzdelávania na trh práce. Manažmenty škôl získajú aj praktické informácie, ktoré sa týkajú účtovníctva či komunikácie so zriaďovateľom.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 76 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 školu v prírode a 1 školský internát. Na jeho financovanie, na bežné i kapitálové výdavky vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu v tomto roku približne 86 miliónov eur.

***

V Prešove dňa 30. augusta 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.08.2018 / Aktualizované: 31.08.2018 HoreTlačiť