Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úrad PSK zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo k OA v Bardejove

Zrušenie školy poslanci znovu prerokujú 20. septembra

Tlačová správa

Krajskí poslanci budú o zrušení Obchodnej akadémie v Bardejove opätovne rozhodovať na mimoriadnom zastupiteľstve. Keďže na augustovom Zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) všeobecne záväzné nariadenie o zrušení školy nechválili, župe tak skomplikovali situáciu. Z rozpočtu musela vyčleniť ďalších takmer 58 tisíc eur. Do roku 2021 by mohlo ísť až o sumu 351 tisíc eur.

Ministerstvo školstva vyradilo Obchodnú akadémiu v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2018. Odbory školy (obchodná akadémia, ekonomické lýceum, daňové služby, škola podnikania) sa tak na základe návrhu poslancov PSK z mája tohto roka zaradili do zoznamu odborov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Keďže obchodná akadémia nemá od 1. septembra oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, 80 žiakov prešlo na hotelovú akadémiu.

Ak poslanci na mimoriadnom Zasadnutí zastupiteľstva PSK už na druhý pokus schvália zrušenie obchodnej akadémie, práva a povinnosti prejdú na hotelovú akadémiu. V prípade, že tak neurobia, župu to môže stáť až 351 tisíc eur. Finančné prostriedky by pritom mohla použiť na rozvoj iných škôl. Po rozhodnutí rezortu školstva o vyradení školy, totiž obchodná akadémia už nemá nárok na financovanie zo štátneho rozpočtu. Výchovno-vzdelávací proces poskytovaný žiakom tak bude musieť zabezpečiť vyšší územný celok.

Už teraz musel zo svojho rozpočtu z dôvodu neschváleného VZN vyčleniť ďalších takmer 58 tisíc eur na odstupné a preplatenie nevyčerpaných dovoleniek vrátane odvodov pre zamestnancov Obchodnej akadémie v Bardejove.

Aktuálne je návrh VZN až do 14. septembra v pripomienkovom konaní. Podľa neho by mala Obchodná akadémia zaniknúť zrušením formou zlúčenia s Hotelovou akadémiou Jána Andraščíka v Bardejove. Nástupnícka organizácia by mala od 1. októbra prevziať do svojho účtovníctva majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov zrušenej školy. Poslanci o tom rozhodnú 20. septembra na mimoriadnom rokovaní.

***

V Prešove dňa 5. septembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.09.2018 / Aktualizované: 05.09.2018 HoreTlačiť