Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poslanci PSK schválili zrušenie Obchodnej akadémie v Bardejove

Racionalizácia škôl v kraji bude pokračovať

Tlačová správa

Krajskí poslanci na druhýkrát prijali všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Obchodnej akadémie v Bardejove. Na mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK tak rozhodli o tom, že Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove ako nástupnícka organizácia, prevezme od 1. októbra práva a povinnosti zrušenej školy.

Po tom, čo na augustovom rokovaní VZN o zrušení školy neprešlo, a župa musela vyčleniť takmer 58 tisíc eur na odstupné a preplatenie nevyčerpaných dovoleniek pre zamestnancov obchodnej akadémie, krajskí poslanci 20. septembra schválili zrušenie školy na mimoriadnom zastupiteľstve. Za bolo 38 poslancov, proti boli dvaja, štyria sa hlasovania zdržali.

V prípade, že by zastupiteľstvo VZN neschválilo, kraj by to mohlo do roku 2021 stáť až 351 tisíc eur. Finančné prostriedky by pritom mohol použiť na rozvoj a modernizáciu iných škôl.

„Mohli by sme prísť o značnú časť finančných prostriedkov, pretože by sme museli túto školu dofinancovať z vlastných prostriedkov. Keďže všeobecne záväzné nariadenie je schválené, finančné prostriedky budú v rámci normatívneho príspevku na žiaka prefinancované samotným ministerstvom školstva,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský s tým, že po rozhodnutí rezortu školstva o vyradení školy k 31. augustu 2018, obchodná akadémia nemala nárok na financovanie zo štátneho rozpočtu. Výchovno-vzdelávací proces poskytovaný žiakom by tak musela župa zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Racionalizácia škôl by mala podľa župana pokračovať aj na ďalších školách. „Už v tejto chvíli môžem povedať, že na 80-90% máme pripravenú racionalizáciu siete stredných škôl. Samozrejme, niekde pôjde o zrušenie, niekde o zlúčenie. Pripomínam, že racionalizácia v našom ponímaní má mať pozitívny zmysel pre dobro študentov, učiteľov a samozrejme aj pre rodičov. Naším cieľom je aj efektívne využívanie verejných zdrojov,“ doplnil Majerský.

K optimalizácii bude kraj pristupovať najmä na školách s nízkym počtom žiakov. Ukazovateľom bude aj potreba študijných odborov na trhu.

***

V Prešove dňa 21. septembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.09.2018 / Aktualizované: 21.09.2018 HoreTlačiť